Villepin geeft omstreden jeugdwet op

De Franse premier Dominique de Villepin heeft vanmorgen bakzeil gehaald in het sociale conflict met de vakbonden en studenten. Het omstreden arbeidscontract CPE wordt vervangen door andere hulpmaatregelen voor jongeren.

Villepin sprak vanmorgen in een persconferentie met bedrukte stem van 'diepe spijt' dat zijn hervorming 'niet begrepen' is. Volgens de premier ontbraken 'zowel bij de jongeren als bij bedrijven' het 'vertrouwen en de rust' om het 'contrat première embauche' van kracht te laten worden.

Villepin sprak niet over aftreden. Daarover werd gespeculeerd omdat hij eerder steeds had uitgesloten het CPE helemaal in te trekken. Villepin zei vanmorgen te hopen dat 'iedereen samen' zal meewerken om 'de toekomst van het land voor te bereiden'. Hij bleef aandringen op hervormingen.

Het CPE had moeten leiden tot een flexibilisering van de arbeidsmarkt voor jongeren. Werknemers tot 26 jaar konden met het CPE in de eerste twee jaar zonder motivering ontslagen worden.

Dat plan leidde tot het grootste sociale protest sinds tientallen jaren. Vijf landelijke actiedagen trokken in zes weken tot per keer drie miljoen demonstranten, terwijl tientallen universiteiten en honderden scholen geheel of gedeeltelijk geblokkeerd zijn.

Het CPE wordt nu vervangen door een pakket hulpmaatregelen voor jongeren met problemen op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het vooral om uitbreiding van reeds bestaande maatregelen, zoals het toekennen van premies en subsidies voor begeleiding van jonge werknemers. Daarvoor wordt in 2006 150 miljoen euro extra uitgetrokken volgens het nieuwe wetsvoorstel, dat vandaag is ingediend in het parlement.

De nieuwe maatregelen werden vanmorgen gepresenteerd door parlementariërs van de regeringspartij UMP. Zij namen de nieuwe wetgeving over van de regering nadat president Chirac aanpassingen had aangekondigd. In afwachting daarvan riep de regering werkgevers zelf op het CPE niet toe te passen.

De UMP-parlementariërs, die samenwerkten met minister van Binnenlandse Zaken en UMP-leider Sarkozy, wilden echter verder gaan dan aanpassingen. Anders dan Villepin waren zij bereid toe te geven aan de eis van de bonden het CPE in te trekken.

Villepin wilde met name de woorden 'intrekken' en 'afschaffen' niet uitspreken. Uiteindelijk liet president Chirac vanmorgen na overleg met Villepin, Sarkozy en de UMP-parlementariërs bekendmaken dat het CPE 'vervangen' wordt.

Vakbondsleiders en studentenleiders spraken vanmiddag over 'een eerste overwinning', zoals vakbondsleider Chéreque van de CFDT zei. 'Het CPE is nu dood', aldus studentenleider Julliard.