TPG Post schrapt ruim 1.000 banen

TPG Post schrapt de komende drie jaar duizend tot elfhonderd arbeidsplaatsen bij de zes landelijke sorteercentra voor brieven. Met de maatregel, onderdeel van een al eerder aangekondigde reorganisatie, wil het postonderdeel van post- en expresbedrijf TNT 15 tot 20 miljoen euro per jaar besparen.

Het bedrijf gaf vanmorgen aan dat gedwongen ontslagen 'niet aan de orde'' zijn. De vermindering van arbeidsplaatsen betreft eenderde van het totaal bij de sorteercentra voor brieven van TPG Post. Bij TPG Post werken 70.000 mensen. Daarmee is het de grootste particuliere werkgever in Nederland. Het postbedrijf, dat voortkomt uit het voormalige staatsbedrijf PTT, wordt al langer geconfronteerd met een daling van de volumes. Door toegenomen gebruik van e-mail en internet worden minder brieven verzonden. Bovendien neemt de concurrentie van de postbedrijven Selekt Mail (onderdeel van Deutsche Post) en Sandd toe. Op 1 januari van dit jaar werd, als onderdeel van de Europese liberalisering, de grens voor post waarop TPG een monopolie heeft verlaagd van 100 naar 50 gram. Op zijn beurt krijgt TPG toegang tot de postmarkten in andere EU-landen.

De regering heeft vergevorderde plannen de hele postmarkt vrij te geven, per 1 april 2007. Het kabinet bespreekt mogelijk eind deze week in de ministerraad een nieuwe postwet, die deze laatste stap in de liberalisering moet regelen.