Stellingen

Het moet nog blijken of het ontstaan van bewustzijn bij de soort Homo Sapiens een evolutionair voordeel is.

Gerard van der Krogt, Wageningen Universiteit

Voordat de fiets geaccepteerd zal worden in het zakelijke verkeer is een methode nodig om professionaliteit en controle uit te stralen als je bezweet van het fietsen aankomt bij je opdrachtgever.

M. van Lieshout

Rijksuniversiteit Groningen

Geluk is een keuze: het geluk van een persoon neemt toe naarmate hij meer energie steekt in de door hem te beïnvloeden factoren.

Y.E. Gassler

Universiteit Leiden

Opiniepeilingen bij verkiezingen zijn ondemocratisch: ze maken de kiezers in feite vooraf afhankelijk van de mening van anderen.

Janwillem Soek

Erasmus Universiteit

De preventie van obesitas is meer gebaat bij het afschaffen van de hondenbelasting dan het invoeren van belasting op 'vette' producten.

Johan de Vogel

Wageningen Universiteit

Het doen van bevallingen is voor de huisarts zeer bevredigend, maar hangt niet samen met een hogere arbeidssatisfactie.

I. van Ham

Rijksuniversiteit Groningen