SGP voor het eerst buiten college Rijssen

Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Rijssen maakt de SGP zeer waarschijnlijk geen deel uit van het college van B. en W.

De PvdA, CDA en Gemeentebelang willen samen een college vormen in de Overijsselse fusiegemeente Rijssen-Holten (36.000 inwoners). Er is dus nog plek voor een wethouder van óf SGP óf ChristenUnie maar deze twee partijen willen niet zonder elkaar in het college. 'Daarmee hebben ze zichzelf buitengesloten', concludeert fractievoorzitter R. De la Haye van de PvdA in Rijssen-Holten.

De SGP, met zes zetels nog altijd de grootste partij in de gemeenteraad, vindt dat op deze manier geen recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. 'Tien van de 25 raadszetels zijn reformatorisch', zegt fractievoorzitter B. Beens.

De SGP heeft jarenlang een dominante rol vervuld in de gemeentepolitiek in Rijssen. In de jaren negentig van de vorige eeuw had de SGP samen met (de voorgangers van) de Christenunie zelfs de absolute meerderheid in de Rijssense gemeenteraad.

Op principiële punten als zondagsrust en subsidiëring van sport- en culturele activiteiten was de mening van de SGP vaak doorslaggevend. Pas na de fusie met Holten in 2001 nam de politieke invloed af en mocht bijvoorbeeld het zwembad in Rijssen op zondag open.

SGP-fractievoorzitter Beens verwacht niet dat de nieuwe coalitie afstand gaat nemen van het gevoerde beleid. 'Als ze verstandig zijn doen ze dat niet. Ze hebben wel een raadsmeerderheid, maar met 13 van de 25 zetels is die wel heel wankel.'

De politieke koers van een college zonder SGP zal niet radicaal anders zijn, bevestigt PvdA-er De la Haye 'Tot 2000 kon de SGP een stempel drukken, maar de laatste vijf jaar is dat natuurlijk al minder geworden. Wij hebben respect en waardering voor hun inbreng, als zij dat ook voor die van ons hebben.'