Peijs gebruikt vluchtstrook tegen files

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) neemt op korte termijn een aantal maatregelen om de files te verminderen. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister gaat hiervoor een aantal ideeën uitwerken, die werden aangedragen door haar ambtenaren na een interne oproep. De actuele situatie op het wegennet is volgens haar 'van dien aard dat nu extra actie geboden is'. Peijs verwacht een gunstig effect van verlengde invoegstroken, waardoor in het bijzonder vrachtwagens gemakkelijker kunnen invoegen. Iets dergelijks is nodig op de A1 bij Hilversum, schrijft Peijs.

Ook zou in bepaalde gevallen eerder over de vluchtstrook mogen worden gereden om uit te voegen, een aanpak die in Duitsland al langer gangbaar is. Bruggen moeten niet meer tijdens de spits open gaan, vindt Peijs.

Volgens de minister moet ook in de rijopleiding meer aandacht worden besteed aan het rijden in files. Daarnaast komen er 25 verkeersdeskundigen die de lagere overheden moeten helpen om verkeerslichten zo in te stellen dat er meer groene golf-zones op doorgaande wegen komen.

Bij de brief is ook de nieuwste filemonitor over 2005 gevoegd. Daaruit blijkt dat de filezwaarte vorig jaar (lengte maal de duur van de files) met 1 procent is toegenomen. De oorzaak ligt in het slechte weer en het toegenomen verkeersaanbod.

Bij de maatregelen voor de lange termijn zoekt Peijs het vooral in sneller afhandelen van ongevallen of het voorkomen van ongevallen. Ze wil de inbouw van elektronische antikantelsystemen in vrachtwagens bevorderen. Blikschades na aanrijdingen moeten niet langer op de vluchtstrook, worden afgehandeld. Verder wil ze vaker het openbaar vervoer inschakelen op 'filegevoelige' trajecten. Op het eigen ministerie wil Peijs het telewerken stimuleren.

Voor de uitwerking heeft Peijs 'verdiepingssessies' georganiseerd, onder meer over de verbetering van het provinciale wegennet, het openbaar vervoer en de verandering in het weggedrag.

In de begroting voor 2007 zal de minister aangeven hoe zij de ideeën vorm wil geven.