'Oresteia' is plechtstatig als eredienst

De Griekse tragedie Oresteia van Aischylos wordt door het Nationale Toneel opgevoerd in een katholieke kerk, en lijkt in veel opzichten op een kerkdienst. In de kerk is een vierkante arena van steigers gebouwd.

De toeschouwers kijken op de spelers neer vanaf galerijen die de arena omringen. Regisseur Johan Doesburg trekt zijn cast lange, wijde zwarte of witte broekrokken aan waarin ze als hogepriesters van een nieuwe sekte ogen. Ze beuken op grote troms, maken rituele gebaren, schrijden rond in lange gewaden en praten! Alsof! Ze! Een! Menigte! Toespreken!

Een arena suggereert dat we naar een spannend gevecht gaan kijken, waarbij echt bloed vloeit. Maar in deze Oresteia ontbreekt ieder spoor van geweld, liefde, humor, ontroerende momenten, kortom levendigheid. Doesburg heeft alleen de slechte eigenschappen van een kerkdienst overgenomen: een tergend trage, saaie, bloedeloze herhaling van betekenisloze handelingen.

Oresteia. Het Nationale Toneel. Lourdeskerk, Scheveningen. Inl. 0900-345 67 89, www.oresteia.nl.
    • Wilfred Takken