Niet links maar PvdA moet een vuist vormen

De rancune en ergernis die zijn ontstaan na de kabinetsformatie in 2003, zijn de voedingsbodem voor het `sociale alternatief` van de PvdA voor het kabinet-Balkenende.

De PvdA werd met 42 zetels buiten spel gezet door het CDA, omdat het, naar eigen zeggen, niet de rol van koopman op zich wilde nemen. Welke rol had de PvdA zich eigenlijk wel willen toe-eigenen? Het alternatief moet bestaan uit een praktisch idealisme, zich uitend in zaken als internationaal goedgekeurde vredesmissies, een kabinet dat ook `in groen denkt` en goed openbaar vervoer.

De verkiezingswinst bij de gemeenteraadsverkiezingen van de PvdA is geen afstraffing van de burger voor het kabinetsbeleid. Het geeft een gebrek aan herkenning van het progressieve alternatief weer.

De PvdA pikt dit signaal niet op. Met een degelijk sociaal alternatief zou de PvdA zich allereerst moeten richten op herkenning bij de burger. Immers, geen erkenning zonder herkenning. De laatste jaren is wel gebleken dat de kiezer liever kiest voor duidelijkheid dan voor onherkenbaarheid.

Adri Duivesteijn en Diederik Samsom hebben ongelijk wanneer ze zeggen dat links een vuist moet vormen (Opiniepagina, 20 maart).

Het is de PvdA die een vuist moet vormen.

    • Bart Keuper Rosmalen