Niet alle commandanten gaan over de schreef

Naar aanleiding van seksuele intimidatie bij de Koninklijke Marine heeft de staatssecretaris van Defensie de commissie-Staal ingesteld voor een onderzoek naar ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht. Dat is goed om schoon schip te kunnen maken en de onderste steen boven te krijgen. Wegens hun voorbeeldfunctie maar ook omdat werk- en privé-tijd bij bepaalde eenheden vaak langdurig niet zijn te scheiden mogen ook wat dat betreft hoge eisen worden gesteld aan militairen.

De staatssecretaris dreigt niet alleen degenen te ontslaan die zich daadwerkelijk schuldig zouden hebben gemaakt aan seksuele vergrijpen en intimidatie, maar ook de leidinggevenden die hiervan op de hoogte waren maar niet zouden hebben ingegrepen. Het stoort mij echter dat Van der Knaap meent direct hoog van de toren te moeten blazen, zonder `het verhaal van Anja` en alle andere verklaringen te kennen. Het was wel zo kies geweest als de voor het personeel primair verantwoordelijke bewindsman eerst de uitslag van het onderzoek had afgewacht alvorens (onder druk van een terecht kritische Tweede Kamer) geforceerd flinke uitlatingen te doen. Zijn premature uitspraken zetten de commissie onder druk en dragen niet bij aan een goed onderzoeksklimaat. Bovendien wordt hierdoor een grote groep uitstekende commandanten en andere leidinggevenden onterecht in een kwaad daglicht geplaatst.

    • Oud-Commandant Hr. Ms. Piet Heyn
    • A. van Dijk Commandeur B.D