Nederland geen aanklager van Zweden

`Zweden hanteerde rassenwetten`,meldt NRC Handelsblad op 5 april. De Nederlandse rechter heeft ook boter op het hoofd. In 1938 kreeg de Arnhemse rechtbank te oordelen over het in Duitsland op grond van de Neurenbergse rassenwetten geweigerde huwelijk tussen de Duitse onderdanen Menkel en Muks. De Arnhemse rechter stelde eerst vast dat `de zoogenaamde Blutschutzgesetz derhalve exterritoriale werking heeft` en sprak vervolgens uit niet te kunnen onderschrijven `dat het beginsel der menschelijke waardigheid een zoodanig essentieel bestanddeel van ons recht en onze openbare orde zou uitmaken, dat Nederland ook aan vreemdelingen, die zich gedurende korte tijd op ons grondgebied bevinden, die menschelijke gelijkheid met betrekking tot de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan, heeft te waarborgen.` (Rechtb. Arnhem 10-5 1938). Menkel en Muks werd dus ook in Nederland een huwelijkssluiting geweigerd. De Hoge Raad heeft in 1940 - Nederland was inmiddels door Duitsland bezet - toegestemd in invulling van de `Ariërverklaring`, en liet in november 1941 zonder protest zijn president, de joodse rechtsgeleerde Visser, ontslaan.

Wij Nederlanders moeten ons maar niet opwerpen als aanklagers van de Zweden!

    • Dr. Lambert J. Giebels Breda