Minder beroep op fonds misdrijven

Den Haag, 10 april. In 2005 hebben zesduizend mensen een beroep gedaan op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat is een daling ten opzichte van 2004. Dat blijkt uit het jaarverslag van het fonds. Aanvragers zijn vooral het slachtoffer van mishandeling, diefstal met geweldpleging en misdrijven tegen de zeden. In zeshonderd gevallen was er sprake van een `misdrijf tegen het leven gericht`. Jaarlijks doen ongeveer 100.000 mensen aangifte van geweld. Volgens het Schadefonds is onbekendheid met het fonds de reden voor het dalend aantal claims.