Meer naar buiten kijken

De marine is een zwalkend legeronderdeel, blijkt uit een artikel in NRC Handelsblad.

Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA) herkent de bevindingen.

Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA) liep toevallig vorige week drie dagen 'stage' bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Het werkbezoek was al afgesproken voor de incidenten op het marinefregat de Hr. Ms. Tjerk Hiddes. Bij de marine sprak Eijsink ook over de cultuur aldaar. 'Er komen mensen naar mij toe met vergelijkbare verhalen zoals op de Tjerk Hiddes.' Ze wil liever geen aantallen noemen. 'Het gaat om vele verschillende vormen van seksuele intimidatie. Leidinggevenden gaan daar lang niet altijd goed mee om.'

Eijsink onderschrijft de conclusie in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag dat de marine niet voortvarend heeft gereageerd op veranderingen binnen de krijgsmacht. 'De marine is te veel naar binnen gekeerd en kijkt niet voldoende naar ontwikkelingen binnen de maatschappij en andere krijgsmacht onderdelen.' Overigens signaleert ze dit - in mindere mate - ook bij andere takken binnen de Nederlandse krijgsmacht.

Deze houding begint volgens haar vanaf het moment dat jonge studenten hun eerste stap over de drempel zetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Volgens haar moeten jonge mensen met een vwo-diploma op zak zich direct aanpassen aan de aan de regels binnen de academie. En dat betekent in de praktijk strikt de orders opvolgen en zeker geen openlijke kritiek spuien op officieren. Daarbij komt dat de officieren in opleiding vaak in een internaat verblijven. 'Daardoor weten ze niet wat er in de buitenwereld speelt.'

Ze zijn te veel naar binnen gekeerd, zegt Eijsink. Volgens haar is er een groot verschil tussen studenten op universiteiten en hun leeftijdsgenoten op de KMA. Op de universiteit heerst er een open debatcultuur. Eijsink: 'Bij studenten op KMA ontbreekt die cultuur. Deze groep jonge mensen kunnen en willen zich conformeren.'

Lees het artikel over de marine dat afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad stond via www.nrc.nl/binnenland.

    • Jaus Müller