Israël breekt met de Palestijnen

Israël verbreekt alle banden met de Palestijnse Autoriteit. Het Palestijnse bestuur onder leiding van president Abbas (Fatah) en premier Haniyeh (Hamas) wordt formeel beschouwd als 'vijandige eenheid'.

Officiële bijeenkomsten, dagelijkse contacten via liaisonbureaus en onderhandelingen met de president over 'vrede' zijn verboden. 'Wij beschouwen de Palestijnse Autoriteit als één geheel en niet als een orgaan met twee hoofden', aldus waarnemend premier Olmert na speciaal beraad over Hamas.

De ontruiming van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zal niet worden besproken met de Palestijnen. Medio 2008 is de gedachte streefdatum voor dit plan.

Olmert heeft het leger opgedragen alles op alles te zetten om een eind te maken aan de Palestijnse raketaanvallen vanuit de Gazastrook op stadjes en dorpen in de Negevwoestijn. Bij artilleriebeschietingen en aanvallen van de luchtmacht zijn vanaf vrijdagavond vijftien Palestijnen gedood, onder wie een kind.

Hamas is niet betrokken bij de Qassamaanvallen, maar heeft niets gedaan om de daders aan te pakken uit vrees voor onderlinge strijd. Twee groepen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beschietingen: de Aqsabrigades en de Abu-Rishbrigades. Beide groepen zijn verbonden met Fatah en bestaan uit werkloze jongeren. Het aanpakken van deze brigades wordt bemoeilijkt door een machtsstrijd tussen de president en de onervaren Hamasregering over de zeggenschap over politie- en veiligheidsdiensten.

De Israëlische regering heeft verder besloten de grensovergangen naar de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever gesloten te houden met uitzondering van humanitair personen- en goederenverkeer. De Westelijke Jordaanoever is verdeeld in drie kantons. In- en uitgaand verkeer tussen deze gebieden is nagenoeg onmogelijk geworden. Palestijnse douaneheffingen blijven geblokkeerd en zullen worden gebruikt om de Israëlische leveranciers van water, elektriciteit en gas te betalen.

Hamasministers hebben gisteren geprotesteerd tegen het Amerikaanse besluit om alle rechtstreekse hulp aan de Palestijnen te staken. De verdeelde Europese Unie heeft tot nu toe alleen de directe begrotingssteun - 30 miljoen dollar voor april - bevroren en beraadt zich vandaag in Luxemburg over een nieuwe strategie ten aanzien van de Palestijnen.