Eigen bedrijf beginnen makkelijker voor WW'ers

Voor mensen met een WW-uitkering wordt het aantrekkelijker een eigen bedrijf te starten. Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag besloten. Wie vanuit de WW zelfstandig ondernemer wordt, behoudt vanaf de start van het nieuwe bedrijf een halfjaar lang WW. In die periode hoeft de uitkeringsgerechtigde ook niet te solliciteren. Eventuele inkomsten worden voor 70 procent verrekend met de uitkering.

Jaarlijks starten volgens het ministerie van Sociale Zaken 7.000 uitkeringsgerechtigden een eigen bedrijf. Uit onderzoek zou blijken dat mensen die vanuit een uitkering een bedrijf beginnen, minder risico lopen om weer terug te vallen op een uitkering dan mensen die vanuit een uitkering een baan in loondienst nemen.

Het kabinet besloot ook werklozen die heel weinig kans maken op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid te geven twee jaar lang met behoud van uitkering werkervaring op te doen. Deze zogeheten terugkeerbanen vergroten de mogelijkheid van gemeenten om dit type werklozen weer een kans te geven op de arbeidsmarkt. Zowel gemeentelijke instellingen als bedrijven kunnen terugkeerbanen aanbieden. Het moet gaan om tijdelijk of additioneel werk, de terugkeerbanen mogen niet concurreren met gewone banen.

Wie op die manier aan de slag gaat, krijgt geen loon, maar een uitkering waar de gemeente eventueel een bonus aan kan toevoegen. Gemeenten kunnen van werkgevers die een bijstandsgerechtigde inschakelen, ook een vergoeding verlangen. Een terugkeerbaan is bedoeld om de werklozen klaar te stomen voor een volgende stap op weg naar een normale baan, zoals een stage of een taalcursus.

Het kabinet besloot eerder af te zien van zogeheten participatiebanen, waarbij de bijstandsuitkering wordt gebruikt als loonkostensubsidie. Het systeem van terugkeerbanen is volgens het ministerie makkelijker in te voeren, waardoor gemeenten het al vanaf begin volgend jaar kunnen gebruiken.

Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) wil het ook gehandicapten makkelijker maken bij een gewone werkgever aan de slag te gaan, door een persoonsgebonden budget voor begeleid werken. Nu werken gehandicapten vaak op een sociale werkplaats.