Een sporthater, met één groot raakvlak

Hij had niet zoveel met sport, laat staan met topsport, en vond het diep in zijn hart maar een ongezond en nutteloos tijdverdrijf. Onnatuurlijk bovendien, want: 'Ik heb nog nooit gehoord van een hert of konijn dat aan het volleyballen of badmintonnen was'.

Te vrezen valt dat de sport ook niet veel op had met Gerard Kornelis Franciscus van het Reve. Als er al eens een boek op het nachtkastje ligt van de gemiddelde Nederlandse (top)sporter, dan niet eentje van de hand van de zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden volksschrijver van onder meer De Avonden (1947). Liever proppen ze 'een John Grisham' of 'een Appie Baantjer' in de tas. Leest zo lekker weg in het vliegtuig.

Profvoetballers zijn, zo weten we dankzij de onvolprezen rubriek 'Persoonlijk' in het weekblad Voetbal International, vooral verzot op De ontvoering van Alfred Heineken (1987) van Peter R. de Vries. Het schijnt dat slechts een enkeling het jongensboekachtige werk van de misdaadjournalist niet heeft gelezen.

Die wetenschap zal de voetbalhater Reve slechts hebben bevestigd in zijn vermoedens die, getuige het verhaal De laatste jaren van mijn grootvader, hem als kind reeds bekropen. 'Wanneer bezoekers den vijfentachtigjarige oude bij de kachel zittend aantroffen, vonden zij hem een kras man, vooral wegens de scherpe en slimme opmerkingen. Ze wisten echter niet dat hij er ongeveer tien uiteenzettingen op na hield, die ongewijzigd dagelijks werden opgelepeld. Wat de sport betreft, koesterde hij een wilde haat jegens het voetballen, inzonderheid tegen het koppen van de bal. Zij vangen hem nog wel eens op de tong, voorspelde hij grimmig.'

Nu had Reve nóg een reden om de lichamelijke beweging te verafschuwen, blijkens zijn autobiografische roman Het Boek Van Violet En Dood (1996): 'Maar intussen heb ik een droevige jeugd gehad. Mislukt op school, te weten het gymnasium, wat overigens geen sportschool is. In sport en balspel was ik trouwens ook niets waard. Het besef van mislukt te zijn, is mij heel lang blijven achtervolgen.'

In dat laatste zinnetje van sporthater Reve zouden veel (top)sporters zich moeten herkennen. Sport telt immers meer verliezers dan winnaars.

Mark Hoogstad

    • Mark Hoogstad