De trend: kernenergie legt het af tegen windmolens

2006 Kernenergie is goed

Staatssecretaris Pieter van Geel (VROM) meldde onlangs dat Nederland niet alleen moet overwegen om Borssele open te laten tot 2033, maar om ook nog eens nucleaire centrales bij te bouwen. Daarmee zetten we dus niet in op het ontwikkelen van nieuwe kennis (kenniseconomie), maar op het voortborduren op reeds bekende technologie. Dat is een veilige keuze maar niet vernieuwend.

Foto AP Smoke rises from the Temelin nuclear power plant near the southern Bohemian city of Ceske Budejovice, Czech Republic, Friday, March 31, 2006. _ The European Union executive plans to introduce soon a new common energy policy for the 25-nation bloc, an EU official said Friday. "We can't afford to have 25 different (national) energy policies," EU Industry Commissioner Guenter Verheugen told reporters after meeting Czech Prime Minister Jiri Paroubek. (AP Photo/Petr David Josek) Associated Press

Op magische wijze wordt het publiek voorgespiegeld dat er maar twee keuzen zijn: kernenergie of meer kolenverbranders met de daarbij behorende zeespiegelstijging en andere rampen. Kerncentrales zijn goed voor het milieu! Toch kan het ook anders: Denemarken heeft al windmolenparken op zee in gebruik en Groot-Brittannië bouwt al aan de eerste getijdencentrales.

2016 Uitbreiding kerncentrales

Na jaren van interne beslissingen, brede maatschappelijke discussies met de gebruikelijke 150 vaste gezichten, wetenschappelijke berekeningen en herberekeningen durft een minister de knoop door te hakken: Nederland bouwt er een tweede, derde, vierde en vijfde kerncentrale bij. Door de opeenvolgende centrales naast Borssele te bouwen wordt het nimbysyndroom elegant ontweken. Hiermee zijn de gemeentegrenzen van Borssele bereikt en bestaat maar liefst 12,8 procent van de elektriciteitsbehoefte uit kernenergie.

Op mondiale schaal zijn we een kleine speler: de afgelopen tien jaar heeft China er 80 centrales bijgebouwd. Dat het ook anders kan bewijst IJsland: door de daar aanwezige geothermische energie te gebruiken voor waterstofproductie verandert het land in 's werelds grootste energie-exporteur.

2026 Windmolens leveren energie

De Nederlandse kerncentrales zijn afgebouwd. In de tussenliggende jaren is het uraniumverbruik echter dusdanig gestegen dat de prijs van uraniumerts nu veel hoger ligt dan voorheen. Bovendien is er een enorm structureel tekort aan de grondstof die noodzakelijk is voor de uraniumdelving: olie (voor de graafmachines).

Windmolens op zee, een gezamenlijk project van Greenpeace en Shell, produceren ondertussen elektriciteit die twee keer zo goedkoop is als kernenergie. De enige oplossing is om de Nederlandse kerncentrales net als die van Kalkar in Duitsland om te bouwen in Europa's meest spectaculaire pretpark.

Andreas Ligtvoet & Arjen Kamphuis

futurologen

    • Andreas Ligtvoet
    • Arjen Kamphuis