Correcties & Aanvullingen

Carlos

In de rubriek Het Beeld (7 april, pagina 15) wordt prinses Margarita geciteerd, aan de hand van transcripties in het programma Barend & Van Dorp. Zij noemt Carlos 'zo psychisch gestoord' dat hij haar vroeger in elkaar sloeg en de keel dichtkneep. In de rubriek is ervan uitgegaan dat Margarita met Carlos haar broer Carlos Xavier de Bourbon de Parme bedoelt. Zij kan echter ook gedoeld hebben op haar vader, prins Karel Hugo van Bourbon-Parma.

Verkeersboetes

In de rubriek Eerbied voor de Grondwet (4 april, pagina 6) staat dat jaarlijks voor tien miljoen euro aan administratieve verkeersboetes wordt uitgedeeld. Het boetebedrag bedraagt echter 478 miljoen euro, verdeeld over 10,4 miljoen beschikkingen.