Biologisch product is veilig voedsel

Rotterdam. Biologische producten scoren goed als het gaat om voedselveiligheid. Dit blijkt uit een rapport van het RIKILT, het Instituut voor Voedselveiligheid dat onderdeel is van Wageningen Universiteit. De aanwezigheid van antibiotica-resistente bacteriën bij biologisch gehouden varkens en kippen is beduidend lager dan in gangbare producten. Verder zitten er in biologische producten niet meer schimmeltoxines, zware metalen en micro-organismen dan in gangbare. Dit is opvallend omdat de aanwezigheid van deze stoffen vaak in relatie is gebracht met biologische producten. In biologisch gehouden vleeskuikens komen minder salmonellabacteriën voor. Verder bleken bacteriën bij biologische vleeskuikens en varkens minder resistent tegen antibiotica. Dat is een belangrijke doelstelling van de EU.