Aldus...

'Heeft minister Remkes wel een visie op het lokaal bestuur? Gezien zijn optreden kan ik alleen maar concluderen dat het lokaal bestuur een sluitpost is geworden.' Vereniging Nederlandse Gemeenten-voorzitter Wim Deetman in VNG Magazine.

Rutte wil nu vooral inhoudelijk debatteren, maar daar zal Verdonk wel niet intrappen.' Kamerlid Klaas de Vries (PvdA) op zijn weblog.