Agenda

Grenzen van Europa

De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag met minister Bot en staatssecretaris Nicolaï over de grenzen van de Europese Unie. Nicolaï zei vandaag dat wat hem betreft de grens bij de voormalige Balkanstaten komt te liggen.

Vergrijzingsstudie

De economen Bovenberg (Tilburg), Van Ewijk (Centraal Planbureau) en De Kam (Groningen) debatteren dinsdag om half drie met oud-minister De Vries (CDA) over de CPB-studie over de vergrijzing. Locatie: Rijksacademie voor Financiën, Zeestraat, Den Haag.

De Polen komen

Woensdagmiddag vanaf half twee moet staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) aan de Tweede Kamer uitleggen waarom hij vanaf 1 januari 2007 de grenzen wil openstellen voor werknemers uit voormalig Oost-Europa.

Splitsing energiesector

Donderdag spreekt de Kamer met minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) over zijn omstreden plan om energiebedrijven te splitsen in een productiepoot en een leveringspoot. De sector is daar fel op tegen, en ook in de Kamer vinden die bezwaren weerklank.