Teveel pedagogen

Moeten vrouwen, die na hun academische studie geen werk zoeken, hun studie terugbetalen? Ik vind dat daar wel iets voor te zeggen is. De argumenten van Leo Prick (W&O 1 april) slaan met permissie, nergens op. Zijn goed opgeleide vrouwen betere moeders? Misschien. Ik heb ook wel gelezen dat zij minder roken dan gemiddeld en minder verkeersongelukken veroorzaken. Dat er in Amerika een overvloed van laaggeschoold personeel is in tegenstelling tot Nederland is ook onzin. Het verschil is dat er in de Verenigde Staten geen minimumloon bestaat en geen sociaal stelsel en dat daarom deze mensen zich op de arbeidsmarkt (moeten) aanbieden. Het probleem is dat de Nederlandse vrouw een van de minst geëmancipeerde is van Europa, die zorg belangrijker vindt dan een maatschappelijke carrière. Ik vind dat wel kapitaalvernietiging.

Tot slot wil ik mijzelf nog gedeeltelijk tegenspreken. Is het nu wel zo`n groot probleem? Als ik zie hoeveel vrouwen een studie psychologie of pedagogie volgen, denk ik dat het beter is dat zij thuiszitten. De onderwijsproblemen zijn eerder veroorzaakt door een teveel aan pedagogen dan door een tekort.

    • Theo van Leest