'Te weinig aandacht politiek voor fraude'

De politiek heeft veel te weinig aandacht voor financiële fraude. Het parlement pikt wezenlijke zaken die rechters op dit gebied in hun vonnissen aan de orde stellen, niet op.

Dat zegt Maarten Mastboom, raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam. Mastboom, tot voor kort vice-president bij de Amsterdamse rechtbank, is een van de meest ervaren rechters op het terrein van financiële fraude. Hij behandelde de zaken tegen voormalig Philips-topman Boonstra, HCS en RDM, en was voorzitter van de Clickfondskamer, de speciale rechtbank voor de 'beursfraude'.

Hij vraagt zich af 'of de wetgever wel eens rechterlijke uitspraken leest'. In de vonnissen worden veel zaken gesignaleerd 'waar de wetgever niets mee doet'. Zoals de lage maximumboetes voor voorkennis of de te lage maximumstraffen, en dus ook korte verjaringstermijnen, voor oplichting. 'Vonnissen zijn voor rechters het enige middel waarmee we bij tijd en wijle een klok kunnen laten luiden. Vaak denk ik: pik dat nou eens op.'

Volgens Mastboom is er te weinig prioriteit voor financiële fraude in Den Haag: 'En of er genoeg kennis is, mag je je ook afvragen.'

vraaggesprek: pagina 24
    • Joost Oranje