Schiphol: 100.000 vluchten erbij

Het kabinet wil het aantal vluchten op de luchthaven Schiphol tot 2010 met 100.000 uitbreiden tot 500.000 per jaar. Na 2010 zal het vliegverkeer verder kunnen groeien tot 600.000 vluchten per jaar. Dit staat in het voorlopige kabinetsstandpunt, waarover het kabinet donderdag een definitief besluit wil nemen.

De groei is mogelijk zonder dat de geluidsoverlast in z'n totaliteit toeneemt, aldus het kabinet. Dit door op sommige plaatsen in de directe omgeving meer geluidsoverlast toe te staan, mits deze overschrijding elders wordt gecompenseerd door minder lawaai. 'Saldering', aldus het kabinet. 'Lokaal kan daardoor het aantal gehinderden maximaal 15 procent toenemen. Op andere plekken zal de hinder dan juist afnemen.'

Op plaatsen waar de geluidsoverlast toeneemt, zullen meer woningen worden geïsoleerd. 'De kosten voor dergelijke compensatie zijn, net als nu, voor rekening van de luchtvaartmaatschappijen', aldus het kabinet.

De groei tot 600.000 vluchten na 2010 is zonder extra geluidhinder mogelijk door betere vliegroutes en vliegprocedures, alsmede door het gelijktijdig starten vanaf twee banen samen met het gelijktijdig landen op twee banen. Ook wil het kabinet dat Schiphol meer dan nu stil vliegverkeer bevordert en verkeer in de nacht ontmoedigt.

Vanaf 2015 zijn de milieugrenzen voor Schiphol bereikt. Als Schiphol dan nog steeds een belangrijke internationale luchthaven is, moet er wellicht een zesde baan worden aangelegd. Ook is het mogelijk voor vrachtverkeer en vakantieverkeer uit te wijken naar andere luchthavens.

Het kabinet wil woongebieden die verder weg van Schiphol liggen voortaan ook beschermen, maar niet door wettelijke normen. Er komen niet, zoals in de directe omgeving, handhavingspunten waar toestellen niet boven een jaarlijkse geluidsnorm uit mogen komen. Het kabinet vindt dat 'geen goede oplossing', onder meer omdat die punten 'kunnen leiden tot beperking van de groeiruimte van de luchtvaart'. Het prefereert acties van de luchtvaartsector zelf, zoals hoger vliegen.

Het Milieu- en Natuur Planburreau bevestigt, in een eveneens nog vertrouwelijke reactie, dat de vermindering van de geluidsoverlast kan samengaan met groei van het vliegverkeer op Schiphol.

    • Arjen Schreuder