Naar de moskee om nieuwe agenten te zoeken

De politie van Twente bezocht gisteren een Turkse moskee in Enschede om sollicitanten te werven. Door allochtonen in hun eigen omgeving op te zoeken wordt geprobeerd ze te interesseren voor een baan bij de politie.

Meisjes van Turkse afkomst praten in een moskeegebouw in Enschede met agenten over het politievak. Foto Eric Brinkhorst enschede politie werft personeel bij moskee / moslims ©foto eric brinkhorst
Meisjes van Turkse afkomst praten in een moskeegebouw in Enschede met agenten over het politievak. Foto Eric Brinkhorst enschede politie werft personeel bij moskee / moslims ©foto eric brinkhorst Brinkhorst, Eric

Het politiekorps Twente heeft samen met de korpsen IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland voor deze actieve wijze van personeelswerving gekozen, omdat allochtonen op de normale wervingscampagnes onvoldoende reageren.

'Allochtonen zijn gewend via een eigen netwerk een baan te vinden en bovendien wordt het werken bij de Nederlandse politie ten onrechte geassocieerd met de politie in Turkije', verklaart Eric Pattiselanno van het interregionale wervingsbureau. De politie Twente hoopt het aantal allochtone agenten met vijftien te verhogen naar 115 zodat het politiekorps een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in de regio. In Twente wonen ruim 600.000 mensen. Bijna 8 procent is allochtoon van niet-westerse afkomst. Ruim de helft van hen is afkomstig uit Turkije.

Allochtone agenten hebben volgens wijkagent Said Halimi meer 'culturele bagage' en worden door allochtonen met meer respect behandeld. Samen met twee andere collega's van buitenlandse afkomst beantwoordde Halimi vragen van jongeren, onder meer over de beloning en of er rekening wordt gehouden met het geloof en het gebed. In principe wel, maar in het geval van nood gaat de plicht voor, luidde het antwoord.

Eerdere moskeebezoeken in Apeldoorn en Deventer hebben vijftig aanmeldingen opgeleverd. Geïnteresseerden moeten de normale selectieprocedure doorlopen, waarbij met name gelet wordt op taalbeheersing.