LITERATUUR Joke van Leeuwen

Dichteres en kinderboekenschrijfster Joke van Leeuwen schrijft luchtige poëzie van een hoog niveau in haar nieuwe bundel Wuif de mussen uit.

'Het verraderlijke aan Van Leeuwens poëzie is de schijnbare eenvoud van haar woordenschat en het gebruik daarvan. Ze hanteert doorgaans een quasi-kinderlijk idioom, maar het is onmiskenbaar een volwassene die aan het woord is - al is haar poëzie onvervreemdbaar luchtig. Geen metrische roffel voert hier de boventoon, maar lichtvoetigheid. Geen verhevenheid, maar vleugels.'

Arie van den Berg, 7 april 2006

Wuif de mussen uit is verschenen bij Querido en kost 15,95.