Legalisering illegalen VS afgewezen

De 11 tot 12 miljoen illegale werknemers in de VS krijgen voorlopig geen formele verblijfsstatus van de overheid. In een tumultueus verlopen stemming wees de Senaat gisteren een compromis af.

Leidinggevende Republikeinse en Democratische senatoren hadden dat compromis uitgewerkt.

Een diepe verdeeldheid bij de Republikeinen belette gisteren uiteindelijk dat een meerderheid voor het compromis stemde. President Bush deed donderdag nog een beroep op de Senaat om de illegalen tegemoet te komen.

In dat compromis zouden illegalen die langer dan vijf jaar in de VS verblijven uitzicht krijgen op verblijfspapieren. Illegalen die tussen de twee en vier jaar in het land zijn, zouden tijdelijke visa krijgen, terwijl de illegalen die de VS de laatste twee jaar hebben bereikt zouden worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

Dit compromis was het antwoord op een radicale anti-illegalenwet die het Huis van Afgevaardigden eind vorig jaar aannam. Daarin staan geen regelingen die illegale werknemers op termijn een verblijfstitel geven, en worden illegalen juist gebrandmerkt tot criminelen. Ook hulp aan illegalen wordt erin strafbaar gesteld, terwijl de wet beoogt de komst van illegalen te beletten door een muur langs de grens met Mexico.

Bush en de meeste Republikeinse leiders in de Senaat zijn tegen deze wet. Door illegalen in de wet van de Senaat een formeel of tijdelijk verblijfsrecht te gunnen, hoopten zij de radicale wet uit het Huis af te zwakken. In het Amerikaanse systeem nemen het Huis en de Senaat elk apart een wet aan. Daarna werkt een commissie uit beide lichamen een compromis uit. Dit proces stokt nu. Het gevolg is dat er voorlopig geen tegemoetkoming voor illegalen komt. Gematigde Republikeinen en Democraten willen overigens wel over twee weken, als de Senaat terugkeert van reces, de zaak opnieuw op de agenda te zetten.

Een ander gevolg van de patstelling is dat de federale overheid de vrije hand heeft om de grenscontroles te verscherpen. In de Senaat is een brede steun voor methodes om te beletten dat nieuwe illegalen het land bereiken. Dat varieert van een verdubbeling van de grenscontroles tot de aanleg van een muur of een virtuele muur, waarbij illegalen die de grens passeren met sensoren en satellietopnames worden geschaduwd.