Is imam ondernemer of vrijwilliger?

Is een imam een zelfstandig ondernemer of een vrijwilliger? Daarover moet de Hoge Raad beslissen. Aanleiding is een Groningse imam die als zelfstandig beroepsbeoefenaar wil worden behandeld. De belastingdienst weigert dat.

De imam sluit huwelijken en bemiddelt bij ruzies in moskeeën in Groningen, Assen, Amsterdam, Zwolle en Heerlen. Bovendien is hij professioneel actief in het Marokkaanse verenigingsleven. Dat doet hij niet voor geld, al krijgt hij af en toe wat toegestopt. Hij leeft van het honorarium dat hij bij het ministerie van Justitie declareert als geestelijk verzorger voor islamitische gevangenen.

De imam ziet de inzet voor de moskeeën als een deel van zijn professie als vrije beroepsbeoefenaar. Omdat hij vooraf geen vergoeding voor bijvoorbeeld een huwelijkssluiting bedingt, beschouwt de belastingdienst alles wat de imam doet als fiscaal niet-relevant vrijwilligerswerk. Zijn gevangeniswerk voor Justitie vormt daarop de enige uitzondering.

Maar met slechts één opdrachtgever heeft men niet de fiscaal aantrekkelijke status van zelfstandig beroepsbeoefenaar waar bijvoorbeeld predikanten aanspraak op kunnen maken.

De imam vindt het ongepast dat de fiscus hem alleen dezelfde behandeling als predikanten gunt als hij zich fiscaal als een dominee gedraagt. Prijsafspraken bij een huwelijkssluiting zijn in kerken normaal, maar in moskeeën niet. De fiscus moet zich buiten religieuze gebruiken houden, zo meent de imam.

De belastingrechter in Leeuwarden stelde deze week de inspecteur in het gelijk. Daarom stapt de imam nu naar de Hoge Raad. Hij wil weten of het voor reizende imams die fiscaal als zelfstandige door het leven willen gaan, inderdaad een harde eis is dat ze in het vervolg bij huwelijken en conflictbemiddeling vooraf een financiële vergoeding bedingen.

    • Aertjan Grotenhuis