Het verhaal van politieman Martin Boom

Het verhaal van politieman Martin Boom over Haagse scholieren (Zaterdags Bijvoegsel 1 april) ontlokte twaalf reacties. Hier volgen er twee.

1

Met interesse en stijgende bewondering las ik het stuk over agent Martin Boom. Laten we heel blij zijn met mensen die werk maken van een van de echte problemen van deze tijd: ontsporende jongeren. Het is zo makkelijk om de andere kant op te kijken terwijl de problemen zich verder opstapelen. Daarom alle lof voor deze agent en nu maar hopen dat hij zijn enthousiasme en verantwoordelijkheidszin weet over te dragen op de collega`s die de fakkel van hem moeten overnemen. Een betere manier voor de politie om het geschonden vertrouwen in hun optreden terug te winnen, is nauwelijks denkbaar. Hier zou een bonus wel op zijn plaats zijn!

Henk van den Wildenberg,

Tilburg

2

Op Haagse scholen scholen loopt politieagent Martin Boom rond als een soort maatschappelijk werker. Trouble-shooting, preventief optreden en streetcorner-signalering; Martin heeft het er druk mee. Hij is een van de vele professionals die de leraar bijstaan in het uitvoeren van de onderwijskundige en opvoedkundige taken. Naast de enorme schaalvergroting in het onderwijs vond er de laatste 15 jaar een flinke ontwikkeling plaats van de onderwijsondersteuning. Samen met de politie-agent lopen op de gemiddelde vmbo-school tegenwoordig orthopedagogen rond, remedial teachers, zorgcoördinatoren, counsellors, jeugdverpleegkundigen, intern begeleiders en ga zo maar door. In sombere buien heb ik wel eens het idee dat dat legertje van agogen bekostigd werd door de klassen te vergroten. Toen ik in 1987 in Delft begon als leraar in het toenmalige ivbo, had ik groepen van hooguit 12 leerlingen. Ik werd aangestuurd door mijn directeur. Hij gaf in goed overleg met zijn team van 19 docenten, een conciërge en een interieurverzorger leiding aan een school van ongeveer 200 leerlingen. We hadden in die tijd zelden een politieagent nodig.

Pierre Diederen,

Roermond