Fiscaliteit

Een weggereorganiseerde personeelschef heeft een eigen adviesbureau opgericht en kijkt daardoor aan tegen een pensioengat.

Controle

Bij een controle heeft de belastinginspecteur me erop gewezen dat ik een fout heb gemaakt bij de aftrek van ziektekosten. Die heb ik afgetrokken in het jaar waarin ik de nota kreeg (2004); ik had ze in 2005 af moeten trekken omdat ik in dat jaar de nota's heb betaald. Bij nader inzien ben ik dat wel met de inspecteur eens maar als ik dat vooraf had geweten had ik ze meteen in 2004 betaald. In 2005 kom ik namelijk niet boven het minimumbedrag voor aftrekbaarheid uit. Ik zat evenwel op het foute spoor door informatie die ik in 2004 bij de Belastingtelefoon heb ingewonnen. Kan ik de inspecteur houden aan de informatie die de Belastingtelefoon heeft gegeven? Hij stelt keihard dat hij niet aan zo'n vrijblijvende informatieverstrekking gebonden is. Trouwens, zetten ze eigenlijk wel de beste belastingambtenaren achter die telefoon?

W.d.G.

Om met het laatste punt te beginnen: er zitten vaak meer uitzendkrachten dan belastingambtenaren achter de telefoon. Bovendien is in sommige van de zeven callcenters waar de telefoontjes worden aangenomen, de helft van de medewerkers onervaren. Net als in andere callcenters hebben ze maar een paar minuten de tijd om een informatieverzoek af te wikkelen.

Dat hebben ze in een opleiding van een week moeten leren, althans voor de simpele vragen. Zo zijn er in krap een jaar al 3.600 medewerkers getraind. Het is al met al een massaal gebeuren waarbij nogal eens wat fout gaat.

Maar zelfs bij de in 2007 te bereiken streefkwaliteit is nog altijd in één op de twintig gevallen de gegeven informatie onder de maat.

De staatssecretaris liet de Kamer weten dat iedere belastingplichtige verantwoordelijk is en blijft voor de eigen aangifte. De staatssecretaris betitelt de Belastingtelefoon als 'een algemene informatielijn die geen formele standpunten inneemt'. Maar dat wil niet zeggen dat de informatie vrijblijvend is. Belastingrechter Fase van de rechtbank in Haarlem heeft geoordeeld over een met uw situatie vergelijkbaar geval. Hij vond dat de belastinginspecteur gebonden is aan de informatie die via de Belastingtelefoon wordt verstrekt. Men kan overigens alleen rechten aan zulke onjuiste informatie ontlenen als men niet hoefde te beseffen dat de Belastingtelefoon ernaast zat én als men schade heeft geleden door naar die informatie te handelen. Een hogere rechter kan deze uitspraak nog onderuithalen. Uw inspecteur zal daarom de Haarlemse uitspraak waarschijnlijk negeren en de door u gewenste aftrek blokkeren. Dan moet u zelf naar de rechter.

Die gaat in eerste instantie van de juistheid van uw best wel geloofwaardige stelling uit. De inspecteur moet u overtuigend tegenspreken, wat gezien de eerder gegeven cijfers van belabberde voorlichting niet zo makkelijk zal zijn. U hoefde geen argwaan te krijgen bij deze informatie en hebt ernaar gehandeld. Mocht de termijn voor een beroep op de rechter verstreken zijn, dan kunt u de inspecteur toch om herziening van de aanslag vragen. Dat is in uw geval waarschijnlijk vergeefse moeite.

Uit reacties van andere lezers krijgen wij de indruk dat de medewerkers van het callcenter in moeilijke gevallen het liefst ten voordele van de belastingdienst redeneren. Als ze er dan naast zitten, krijgen ze geen verwijten van de inspecteur. Wie echt zekerheid wil over zijn fiscale situatie moet aan de telefoon aandringen op een 'formele standpuntbepaling', met andere woorden: een standpunt namens de belastingdienst. De medewerkers van de Belastingtelefoon mogen dat niet geven. Op die manier komt men toch terecht bij zijn eigen belastinginspecteur.

Weggesaneerd

Ik ben mei vorig jaar weggereorganiseerd als personeelschef. Aansluitend ben ik een eigen adviesbureau voor Human Resource Management begonnen. Dat heeft de vorm van een besloten vennootschap. Althans vanaf december, voordien was de BV nog in oprichting al deed ik daar gewoon mijn werk. Om een pensioengat te voorkomen wil ik mijn pensioenopbouw bij de BV laten ingaan in mei 2005.

K.S.

Helaas, de periode van mei tot december kan niet als diensttijd voor uw pensioenregeling tellen. Vóór december 2005 bestond uw BV formeel nog niet, zodat u er niet in dienst kunt zijn geweest. Het verwarrende is misschien dat de fiscus de gewone kosten en opbrengsten van uw BV over de voorperiode wel aan de BV toerekent. Voor alles wordt u vanaf mei 2005 behandeld volgens de regels en tarieven van de vennootschapsbelasting maar de pensioenkosten vallen erbuiten.

Aertjan Grotenhuis

De vragenrubriek behandelt om de week fiscale vragen en pensioenvragen.

    • Aertjan Grotenhuis