Eerste aanplant van gemodificeerd maïs

In Zuid-Nederland worden eind deze maand ongeveer zes hectare beplant met genetisch gemodificeerde maïs. Het is de eerste keer dat in Nederland op grotere schaal een gentech-gewas buiten proefomstandigheden wordt verbouwd. Dat wordt door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bevestigd. De enige andere gentech-teelt zonder proefomstandigheden was tot nu toe een demonstratieveld van het bedrijf Aventis Cropscience, dat inmiddels is overgenomen door Bayer.

De gentech-maïs wordt geteeld voor een onderzoek dat wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw. De maïssoort is al toegelaten tot de Nederlandse markt. Tot nu toe worden in Nederland alleen proeven gedaan met genetisch gemanipuleerde gewassen die nog niet zijn toegelaten. Deze proeven moeten aan strenge eisen voldoen om het risico dat ze in het milieu worden verspreid te beperken. Voor deze soort is dat niet nodig. Ook zijn er voor dit onderzoek geen inspraak- en bezwaarprocedures. De teelt wordt wel - als eerste - opgenomen in het register waarin staat op welke plaatsen in Nederland gentech-gewassen worden verbouwd. Commerciële teelt van genetisch gemodificeerde planten komt in Nederland nog niet voor.

Het doel is te onderzoeken in hoeverre de gentech-maïs kruisbestuift met gewone maïs. Vooral biologische boeren willen niet dat hun gewassen worden 'vervuild' met gentechvarianten. Eind 2004 zijn er afspraken gemaakt over de afstand die boeren moeten aanhouden tussen velden met genetisch gemodificeerde planten en die met gewone planten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen deze afstanden worden aangepast. De proef duurt twee jaar en kost 900.000 euro. Om elk gentechveld worden vier velden gewone maïs aangeplant. Na de oogst - rond oktober - wordt onderzocht in hoeverre de soorten zich hebben vermengd.