Dominante positie voor juristen in commissies

Hoogleraar strafrecht Ybo Buruma gaat de toegangscommissie voorzitten die een selectie moet maken van strafzaken die voor nieuw onderzoek in aanmerking komen (NRC Handelsblad,3 april). In deze toegangscommissie zitten alleen juristen. Ook in de commissie-Posthumus II verkeren juristen en politieambtenaren in een dominante positie. Dit geeft naar mijn mening onvoldoende vertrouwen, dat adequaat zal kunnen worden afgerekend met justitiële fouten door kokervisie en gebrek aan mens- en natuurwetenschappelijke kennis. Het is daarom wenselijk om de commissie in een ruime mate (misschien zelfs wel in meerderheid) te laten bestaan uit niet-forensisch gespecialiseerde natuurwetenschappers, biomedici, artsen, psychologen en sociologen. Wat voor reden kan er zijn om een fundamenteel andere kijk op de feiten te willen weren?

    • `S Hertogenbosch
    • Prof.Dr. A.J.M. Loonen