De lezer schrijft over biddag, fouilleren en schuttingwoorden

1 Gefeliciteerd met jullie artikel 'SGP zet PvdA op biddag buitenspel' van 13 maart. Wat laat NRC Handelsblad hiermee weer zijn afkeer van de SGP zien. Het toont duidelijk aan dat de verhalen dat NRC Handelsblad een onafhankelijk denkende en objectieve krant is, gewoon onzin zijn.

Want kunt u uitleggen waarom deze kop verzonnen is? Zoals in het artikel staat heeft het CDA het voortouw genomen en niet de SGP, maar de SGP komt er in het artikel uit als de grote boosdoener. Over de VVD die ook meedoet met het college hoor je helemaal geen kwaad woord.Ongetwijfeld scoort een dergelijke kop een stuk beter dan het saaiere'PvdA buitenspel bij collegevorming Goes', maar het toont wel aan dat NRC Handelsblad niet vies is van een beetje sensatiezucht en riooljournalistiek.

Martin Klerx,

Veenendaal

2 Deze krant van 18 februari bericht over de eerste preventieve fouilleer-actie in Den Haag. Het gaat hier om een omstreden bevoegdheid, die door de wetgever is gerechtvaardigd met het bestrijden van vuurwapens. Maar wat weet ik nu na lezing? De kop vermeldt de vondst van 37 wapens, waarna verder alleen melding wordt gemaakt van 1.283 zonder enige verdenking gefouilleerde personen en 166 doorzochte auto's en scooters. De indruk is gewekt dat het om gevonden vuurwapens gaat. Er valt niet uit te sluiten dat menig politicus er gebruik van zal maken om de inbreuk op grondrechten goed te praten. Maar is dat beeld wel juist? Is van de Haagse politie een nadere specificatie verlangd? In Amsterdam bleken eerder resultaten gekleurd te zijn weergeven. In de eerste anderhalf jaar waren bij 32.322 preventief gefouilleerde mensen en 4.467 onderzochte voertuigen uiteindelijk 15 echte vuurwapens en één nepvuurwapen gevonden. Onder de overige in beslag genomen 'wapens' bleken zich zelfs kurkentrekkers van verontwaardigde toeristen te bevinden. Van NRC Handelsblad verwacht ik dat bij een politieactie doorgaans aangetroffen kurkentrekkers en aardappelschilmesjes niet de kop halen. Heeft de berichtgeving wel aan de eisen van de krant voldaan?

H.A. Sarolea

Utrecht

3 Hoewel ik niet over het digitale archief beschik om na te kijken of uw telling aangaande het gebruik van de vele schuttingwoorden in de krant klopt, weet ik toch vrijwel zeker dat u de cartoons van Fokke & Sukke maar hebt overgeslagen.

Jos Lombarts

Amsterdam

De krant antwoordt

1 De term 'buitenspel zetten' is inderdaad enigszins interpreterend en kan dus eenzijdig overkomen. De eerste zin van het bericht luidde: 'De PvdA in Goes is furieus.' De kop sloeg dus vooral op het sentiment bij deze partij. In het bericht werd uitgelegd dat de PvdA ter plaatse de verkiezingen won en de grootste partij werd. Maar de partij werd door CDA, SGP en VVD buitenspel gezet en wel 'stilletjes in een achterkamertje'. Wellicht was de kop objectiever overgekomen als deze tussen aanhalingstekens was geplaatst. De vermelding 'biddag' was relevant omdat de gemeenteraadsverkiezingen op verzoek van het SGP niet op die dag werden gehouden. Dat een plaatselijke SGP afdeling die dag wel geschikt vindt om een college te vormen met andere minderheidspartijen, vind ik een voldoende opmerkelijk staaltje dorpspolitiek om te vermelden in de krant.

2 De vraag van de lezer is zeer terzake. Het bericht, afkomstig van het ANP, had vollediger kunnen zijn. In het oorspronkelijke persbericht van het korps Haaglanden stond het nota bene beter. De aangetroffen 'wapens' werden daar omschreven als 'messen, knuppels en CS-gas'. Geen enkel vuurwapen dus. Deze detaillering had in de krant niet mogen ontbreken.

3 Fokke & Sukke zijn inderdaad niet in het digitale archief terug te vinden, omdat het plaatjes zijn en geen teksten. Maar uiteraard tellen ze wel mee. Ook tekenaars en illustratoren bepalen mede de inhoud van de krant. Anderzijds bedrijven zij humor en satire en geen journalistiek. Vulgaire en obscene woorden zijn voor hen een stijlmiddel - en toevallig moet ik ook erg om ze lachen.

Ik vind hun hoekje in de krant een ander domein, een uitlaatklep, met eigen regels, die ze vooral zelf schrijven. Fokke & Sukke zijn een reflectie op (en van) die vergrovende omgeving. Maar dat ontslaat de redactie niet van de plicht zelf zo terughoudend mogelijk te blijven.

nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl
    • Folkert Jensma