Correcties & aanvullingen

Autoradio's

Bij het artikel Apolitieke autoradio's (7 april, pagina 6) ontbrak de naam van de auteur, Machteld Leij.

Krokodilachtige vis

Het artikel Krokodilachtige vis zette voet aan land (6 april, pagina 10) noemt voor het beschreven fossiel een vindplaats op 150 kilometer van de noordpool. Bedoeld was de magnetische noordpool. De vindplaats ligt op circa 1.600 kilometer van de geografische noordpool.