Busvervoer Ameland als voorbeeld voor Nederland

Het hoofdartikel `De bus kan nog beter` (NRC Handelsblad, 30 maart) sloot met de constatering ”de groeispiraal [omhoog] is ook in Nederland mogelijk”. Hoe dan? Bij ons verdwijnt langzaamaan het openbaar vervoer. Hoe dat te keren? De Adviesdienst Verkeer en Vervoer constateerde in 2005 dat het Nederlandse busvervoer ten plattelande in 2001/`03 met 35 procent was ingezakt. In Vlaanderen daarentegen steeg het met 35 procent! In 2001 werden in Vlaanderen 260 miljoen busritreizigers geteld, in 2005 verdubbeld tot 517 miljoen. Hoe kan dat?

De Belgische oplossing is eerst gebruik te maken van de vele `lege stoelen` die rondrijden. Die worden `gratis` aangeboden aan 65-plussers en gehandicapten. Vervolgens worden meer en meer collectieve contracten gesloten. Post en Belgacom kochten collectief voor al hun personeel `gratis` openbaar vervoer in. De regering contracteerde het voor alle 79.000 federale ambtenaren en hun partners. Bedrijven kopen nu ook `gratis` openbaar vervoer voor hun werknemers als onderdeel van het CAO-pakket. De Belgische overheid betaalt dan 20 procent van de kosten. Vele gemeenten hebben eigen contracten met het vervoerbedrijf voor hun inwoners. Ameland koos dezelfde weg.

Per 1 april werd er het lokaal openbaar busvervoer voor senioren `gratis`, ”een pilot voor de duur van een jaar”. De gemeente Ameland, vervoerder Arriva en de middenstand op Ameland (die betaalt) voelen niets voor afbraak van het openbaar vervoer. Zij willen de 440 senioren van het eiland niet ”achter de geraniums” laten zitten maar hen actief bij het sociale leven blijven betrekken, een goed niveau van service blijven leveren, en de omzet van de middenstand op peil houden. Dat voorkomt sociaal isolement, houdt de verenigingen levend, en draagt bij tot behoud van de middenstand, van ieders gezondheid en de leefbaarheid van Ameland. Wanneer volgt de rest van Nederland?

    • Michel van Hulten