Zuiderzeelijn gaat definitief niet door

De Zuiderzeelijn naar het noorden is definitief van de baan. De ministers Peijs (Verkeer, CDA) en Dekker (VROM, VVD) zien geen “nut en noodzaak“ meer voor de snelle treinverbinding tussen Schiphol en Groningen. Dat melden betrokkenen in Den Haag.

De ministerraad neemt volgende week formeel een besluit over het laatste grote plan voor nieuwe infrastructuur in Nederland, waarvan de voorbereiding midden jaren negentig begon. De 2,7 miljard euro die voor het project is gereserveerd, zal volgens betrokkenen niet “automatisch' ter beschikking van het noorden worden gesteld. Ook de Hanzelijn naar Zwolle staat inmiddels weer ter discussie.

Eind 2004 stelde de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) onder voorzitterschap van PvdA-Kamerlid Duivesteijn dat het omstreden miljardenplan Zuiderzeelijn opnieuw moest worden afgewogen. Aanvankelijk zou de verbinding moeten bestaan uit een magneetzweefbaan, maar in de laatste fase ging het om een “supersnelle' trein. De onderzoekscommissie van de Tweede Kamer concludeerde dat het plan onzorgvuldig was voorbereid. Na het rapport-Duivesteijn besloot de meerderheid van de Tweede Kamer begin vorig jaar al dat verder studeren op een Zuiderzeelijn geen zin meer had.

In januari 2006 lieten de eerstverantwoordelijke ministers Peijs en Dekker weten dat ze naar alternatieven voor de Zuiderzeelijn gingen zoeken. Onlangs ontvingen zij de analyses en conclusies van drie belangrijke adviesorganen De adviesraden stellen vast dat “de strategische doelstellingen onvoldoende kunnen worden gerealiseerd“ en daarom moet volgens hen worden afgezien van de aanleg. Temeer ook omdat de kosten, volgens de adviesraden, inmiddels opgelopen zijn tot bijna 5 miljard.