Warren Buffett geeft verkeerd signaal

Keer op keer heeft Warren Buffett gewaarschuwd tegen de obsessie van beleggers met kortetermijnwinsten, maar nu komt hij met een plan om de commissarissen van Coca-Cola te belonen op basis van de stijging van de winst per aandeel. De grootste aandeelhouder van Coca-Cola zou beter dan wie ook op de hoogte moeten zijn van de valkuilen van zo'n op de winst gebaseerde beloning.

's Werelds grootste frisdrankproducent heeft behoefte aan een nieuwe impuls. Daarom heeft Buffett, die zelf uit de raad van commissarissen stapt, voorgesteld dat Coca-Cola zijn commissarissen niet langer betaalt in de vorm van een mix van contanten en aandelen. In plaats daarvan zullen ze een jaarlijkse vergoeding van 175.000 dollar krijgen, mits Coca-Cola de komende drie jaar zijn winst per aandeel met 8 procent ziet groeien.

Maar veranderingen in de winst per aandeel zeggen niet noodzakelijkerwijs iets over de waarde van een bedrijf. Kijk maar naar Coca-Cola zelf. De winst per aandeel is de afgelopen jaren met 40 procent gestegen, terwijl de koers met eenderde is gedaald.

Zoals Buffetts mentor Benjamin Graham lang geleden al opmerkte, is de obsessie met kortetermijnwinsten een valstrik voor beleggers. Bedrijven kunnen hun winst per aandeel opschroeven terwijl ze juist bezig zijn aandeelhouderswaarde te vernietigen. In de jaren zestig lieten conglomeraten hun winst per aandeel stijgen door dure aandelen te gebruiken om lager aangeslagen bedrijven op te kopen.

In de jaren negentig gaven bedrijven met een hoge koers-winstverhouding, zoals Coca-Cola, hun winst per aandeel een impuls door leningen af te sluiten om hun eigen aandelen terug te kunnen kopen. Veel bedrijven brachten hun kosten omlaag door hun personeel te betalen met opties, waarvan de kosten niet in de boeken werden opgenomen.

Sommige bedrijven, zoals Enron en Worldcom, namen hun toevlucht tot maatregelen die buiten de balans gehouden werden en andere frauduleuze praktijken. Na het uiteenspatten van de technologiezeepbel schreef Charlie Munger, een zakenpartner van Buffett, een parabel getiteld “Het Grote Financiële Schandaal van 2003', waarin hij de spot dreef met de smerige trucs die managers hanteerden om de winstgroei omhoog te brengen.

De commissarissen van Coca-Cola, onder wie media-tycoon Barry Diller en de vroegere topman van American Express, James Robinson, zullen zeer waarschijnlijk niet hun steun willen verlenen aan schimmige boekhoudkundige praktijken, in ruil voor een paar grijpstuivers. Maar daar gaat het hier niet om. De zakenwereld beschouwt Buffett als een lichtend voorbeeld. Door voor te stellen om de beloning van commissarissen te koppelen aan de winst per aandeel, geeft Buffett een verkeerd signaal dat door minder gewetensvolle figuren naar hun hand gezet kan worden.

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Edward Chancellor