Staat moet controle op TPG Post prijsgeven

De Nederlandse staat moet zijn zogeheten gouden aandeel in TPG, de postdivisie van logistiekbedrijf TNT, verkopen. Het bezit van het gouden aandeel zou in strijd zijn met het Europees recht.

Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg gisteren geadviseerd. In de meeste gevallen neemt het Hof deze adviezen over.

Dankzij het gouden aandeel heeft de staat bij belangrijke beslissingen van het concern een beslissende stem, ondanks dat hij een minderheid van de aandelen heeft. De EU is hierop tegen, omdat dat een overname kan belemmeren. De staat verwierf het gouden aandeel bij de splitsing van de voormalige PTT in een postdivisie (TPG) en een telefonietak (KPN). Het advies geldt ook voor het gouden aandeel van de staat in KPN. Wat dat betreft is het advies achterhaald: het ministerie van Financiën verkocht dat gouden aandeel al eind vorig jaar voor een symbolisch bedrag aan KPN.

Naar verwachting besluit het Europees Hof deze zomer of het advies van advocaat-generaal Polares Maduro wordt overgenomen. Wanneer het gouden aandeel moet worden verkocht indien het advies wordt overgenomen, staat nog niet vast. Volgens een woordvoerder van de minister van Financiën heeft de staat altijd gezegd op termijn afstand te willen doen van het gouden aandeel.