Rel over “in alle opzichten veilig stadion'

Waar winden stedelingen zich over op? In Alkmaar wordt gesteggeld over het nieuwe voetbalstadion. Dat zou niet brandveilig zijn.

Het nieuwe voetbalstadion van AZ aan de rand van Alkmaar zou bij brand risicovol zijn voor bezoekers en brandweer. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold alkmaar stadion az foto rien zilvold Bouwterreinen Zilvold, Rien

Er is een kritisch rapport uitgelekt over de brandveiligheid van het AZ-voetbalstadion van Alkmaar. “Buitengewoon vervelend, want zoiets heeft een grote impact in de stad“, zegt wethouder Cor van Vliet.

Hij spreekt op een speciale bijeenkomst waar college van B en W, ambtenaren en brandweer de vele “misverstanden“ over het stadion de wereld uit willen helpen. “Van A tot Z.“ Kwalificatie na langdurige technische uitweidingen over het bouwwerk: “Een in alle opzichten voor het publiek veilig stadion, gebouwd binnen de wettelijke kaders.“

Het rapport is geschreven op verzoek van de Alkmaarse brandweer. Die vond dat je van een stadion voor bijna 17.000 bezoekers mag eisen dat het minimaal zestig minuten duurt voordat in geval van brand delen van een stalen draagcontructie van de tribune instorten. Die tijd hebben bezoekers nodig om het stadion te ontvluchten en brandweerlieden om hun reddings- en bluswerk te verrichten.

Die zestig minuten worden in het toekomstige AZ-stadion niet overal gehaald. Sommige delen bezwijken al na 47 minuten. Brandweercommandant Henny Foederer: “Wij misten de expertise om te beoordelen of onze eis gerechtvaardigd was, of dat wij roomser dan de paus waren. Daarom hebben we een second opinion op onze eigen mening gevraagd.“

Het rapport werd geschreven door bouw- en brandexpert Ynso Suurenbroek, docent aan de Universiteit Twente en buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij ziet tal van onvolkomenheden en tekortkomingen in de bouwvergunning, en adviseert de berekeningen te herzien. Suurenbroek: “Het is onduidelijk of het stadion veilig is.“ Brandweercommandant Foederer is tevreden over het rapport. “Wij vinden het een deugdelijk rapport, omdat het antwoord geeft op de door ons gestelde vragen.“

Burgemeester en wethouders van Alkmaar denken daar anders over. “Het uitgebrachte rapport kan in geen enkel opzicht de toets der kritiek doorstaan“, schrijft burgemeester Marietje van Rossen in een brief aan de gemeenteraad. “Vandaar dat wij het rapport niet hebben geaccepteerd en dus terzijde hebben geschoven. Voor ons maakt het deel uit van het dossier. Dat betekent ook niet dat het rapport geheim is maar ondeugdelijk, niet relevant en dus onbruikbaar.“

Gemeentesecretaris Cox legt uit wat er vorige week is gebeurd. Er is op zijn kamer enkele uren gesproken tussen ambtenaren en brandweer. De ambtenaren hebben commandant Foederer bezworen dat het “juridisch niet haalbaar“ is om van de bouwer van het stadion méér brandveiligheid te eisen dan de wet als minimum voorschrijft. Brandweerman Foederer heeft zich daarbij neergelegd. Onderzoeker Suurenbroek noemt dat juridische argument echter onzinnig. “Eerst wordt de ingewikkelde constructie van dit stadion gelijkgesteld aan een tribune in een weiland, om vervolgens te stellen dat een brandwerendheid van dertig minuten voldoende is.“

Twee uur na de vergadering op de kamer van gemeentesecretaris Cox lag het rapport van Suurenbroek op straat. Cox: “Ik zou wel eens willen weten van wie de journalist het rapport heeft gekregen. Zoiets kunnen we in een organisatie als de onze echt niet hebben.“

De kwestie heeft alvast twee wethouders de kop gekost. Het college weigert nog langer samen te werken met de wethouders van de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA). Eén van hen heeft erkend mede-auteur te zijn van volgens het college “zeer tendentieuze“ vragen vanuit de OPA-fractie in de gemeenteraad over de brandveiligheid van het stadion. De opstelling van beide heren is “ongemeen destructief“ en “buiten alle proporties“, aldus het college. Ook de PvdA in Alkmaar heeft nu besloten de onderhandelingen met OPA over de vorming van een nieuw college stop te zetten.

Onderzoeker Suurenbroek begrijpt intussen niet waarom de gemeente zijn onderzoek zo keihard heeft afgewezen. “De kritiek van de gemeente op mijn rapport raakt kant noch wal.“

    • Arjen Schreuder