Nederland, blijf in contact met Hamas

Nederland onderhoudt geen diplomatiek contact met de Hamas-regering.

Dat terwijl 'Hamas de greep van de politieke islam op de moslims kan breken'.

Eens

'Het totaal verbreken van de diplomatieke betrekkingen is onzin', vindt Wilko Dijkhuis uit Deventer. 'Om Hamas te bewegen het terrorisme af te zweren, zijn diplomatieke contacten noodzakelijk', vult Willem Marie Star uit Mijnsheerenland aan. Veel Webcongresleden die de stelling onderschrijven, wijzen erop dat de nieuwe regering in de Palestijnse gebieden democratisch is gekozen. 'Zo'n regering mag niet door een andere democratie ontkend worden, wil het democratische principe nog standhouden', stelt J.W. Muller uit Zeist. Bij dat principe hoort ook, aldus de deelnemer, dat uit de wijze waarop de diplomatieke betrekkingen worden onderhouden, een land kan opmaken 'dat bepaalde opvattingen en/of handelingen gewijzigd moeten worden.' 'Nu betrekkingen verbreken en de geldkraan dichtdraaien betekent een humanitaire catastrofe en een abrupt einde aan het (door de VS en EU zo gewenste) democratische proces in de Palestijnse gebieden', waarschuwt A.W. Eikelboom vanuit Genève. 'Als Hamas zich toch weer laat verleiden tot terrorisme, wie heeft dan politieke invloed om dat te stoppen? Niet de staten die alle hulp en betrekkingen al bij voorbaat hebben gestaakt.'

'Pressie om geweld op te geven werkt niet door niet-erkenning, maar maakt het door wanhoop en isolement ingegeven geweld eerder groter', schrijft Lauk Woltring uit Landsmeer.Hannah van Buuren uit Eindhoven verwoordt de mening van een flink aantal 'eens'-stemmers, die Nederland van hypocrisie beschuldigen: 'Als wij diplomatieke betrekkingen zouden weigeren aan landen die geweld gebruiken, zouden wij als eerste de betrekkingen met de VS moeten verbreken.'

Bart Hengeveld uit Schoonhoven benadrukt het verschil tussen Hamas als regeringspartij en als terroristische organisatie: 'Contact verbreken heeft pas zin als deze regering daadwerkelijk onrechtmatig handelt.'

Geen mening

Annet Wermers uit Oldenzaal acht de eis dat de Hamas-regering de staat Israël erkent 'niet haalbaar': 'Dat geldt ook voor het afzweren van geweld: dat doet Hamas alleen als er van de kant van Israël geen geweld meer komt. Daarin zullen zelfs de meeste buitenstaanders niet geloven. Misschien moet de financiële hulp worden stopgezet als er geweld wordt gebruikt?' 'De Palestijnen hebben Hamas gekozen, dus daar zullen andere landen het mee moeten doen, maar dat wil niet zeggen dat ze Hamas moeten gaan betalen', aldus Jeroen van Bijsterveld uit Arnhem. Hij stelt voor de geldkraan 'op een eerlijke manier' dicht te draaien: 'Je mag kiezen voor Hamas. Maar verwacht niet dat andere landen dan de oorlog financieren die Hamas predikt.'

Oneens

'Het is niet onredelijk om van een organisatie, die tot voor kort bussen met mensen opblies, te vragen expliciet Israël te erkennen en terrorisme voorgoed af te zweren', vindt Herman Pijpers uit Bunde. Daarmee is de toon gezet van de minderheid van het Webcongres die de stelling verwerpt. 'Geen enkele regering moet willen onderhandelen met een organisatie die zich niet wenst te gedragen conform de conventie van Genève', schrijft Stephan van Camp vanuit Matcham (Australië). 'Een gesprekspartner moet op zijn minst verklaren dat die geen terroristische acties ambieert.'

'Het onderhouden van officiële betrekkingen met een regering die in haar programma de vernietiging van een buurland handhaaft, gaat in tegen alle principes waar Nederland voor staat', schrijft Piet Buwalda uit Den Haag. 'Contacten op niet-officieel niveau blijven altijd mogelijk en financiële steun voor de bevolking kan via president Abbas of NGO's worden geleid.'

'Een Hamas-bewind, dat als een van zijn beginselen de vernietiging van Israël hanteert, verdient geen erkenning', stelt Frits Cohen vanuit Houston (VS). 'De wereld moet lering trekken uit de omgang met het Hitler-bewind, dat er in de jaren dertig openlijk voor uitkwam de joden te willen uitdrijven/uitroeien. Had de wereld in het begin van het nazi-bewind Duitsland geboycot, dan was ons onnoemelijk veel ellende bespaard gebleven.'

Roeland Makkink uit Rotterdam vindt het voor het leggen van officiële diplomatieke contacten nog te vroeg, maar hij is, 'om escalatie van het conflict te voorkomen', voorstander van financiële steun aan het nieuwe regime. 'Het is verstandig om via stille diplomatie contact te leggen met de nieuwe Palestijnse regering en te kijken of we als Nederland een bemiddelende rol kunnen spelen, zekergezien onze van oudsher goede contacten met de Israëlische regering.'

Ook deelnemen? Ga naar nrc.nl/webcongres/aanmelden