Moeder Aarde (2)

De conclusie die Kroonenberg ons opdringt is: alle pogingen om het tij te keren zijn onzinnig, doe geen moeite, start gerust uw Hummer'. Dat lijkt mij een slecht advies. Kroonenberg suggereert dat omtrent het broeikaseffect weinig duidelijkheid heerst. Ondanks de vele vragen die meteorologen niet kunnen beantwoorden, is er echter een aantal zaken onomstotelijk bewezen. De aarde warmt in een ongewoon snel tempo op. Daarbij is aantoonbaar sprake van invloed van menselijke activiteit. Ook is een aantal consequenties van de klimaatverandering duidelijk. De winters in Noord-West Europa worden natter, de zomers droger en de zeespiegel stijgt. Dit resulteert in een driemaal zo groot kans op een grote waterafvoer van de Rijn, die er toe leidt dat van Koblenz tot Dordrecht, steden vaker onder water zullen lopen. Bodemdaling in combinatie met een verhoging van de zeespiegel, tezamen met een grotere Rijnwaterafvoer zal nog deze eeuw voor hydrologische problemen zorgen in Nederland. Het wordt tijd dat VROM een hydroloog in dienst neemt. Wat voor Nederland geldt, geldt ook voor vele andere rivierdelta's. Het zijn in de wereld de gebieden, waar veel mensen wonen. Van de huidige 6,5 miljard mensen leeft circa veertig procent in rivierdelta's. Het lijdt daarom geen twijfel, dat het voor de mensheid zeer lastig zal worden zich aan te passen aan snelle klimatologische veranderingen.

    • Ir. B. van den Hoogen