Moeder Aarde

Als aardwetenschappers kunnen wij de redenering van prof. Kroonenberg wel volgen: rampen treden ook op als de mens niets doet (Boeken, 24.03.06). En uiteraard gaan we op de lange duur weer naar een ijstijd toe. Maar in de afgelopen 140 jaar waarin de aarde 0,6 graad is opgewarmd explodeerde de bevolking van 1 miljard naar ruim 6 miljard mensen. De talloze malen' dat het klimaat in het verleden veranderde vonden plaats zonder die omvangrijke bevolking. Kroonenberg vergeet de menselijke maat waardoor geen enkel probleem er meer toe doet. De verschillen tussen landen in de mogelijkheden tot aanpassen aan veranderingen in het klimaat maken dat we de mogelijke gevolgen van klimaatverandering niet kunnen bagatelliseren.

    • Ralph Lasageinstituut voor Milieuvraagstukken
    • Laurens Bouwer