Moderne moeders

Iedereen heeft een mening over moderne moeders, terugbetalen van de opleiding, moeten gaan werken. Het houdt niet op. Alle steun voor 'weg met de traditionele verzorgingsstaat', burgerschap is meer dan kiezen en betalen. Burgerschap is ook beslissen en beschikken. Dat is wat een hoopopgeleide werkende moeder wil. Ik wil geen hoge belastingen om voor- en naschoolse opvang te betalen, ik wil geen verplicht pensioenfonds. Wat moet ik daar mee, ik kies ervoor om door te werken tot de bevalling, onbetaald verlof op te nemen voor een derde kind, een paar jaar voor de kinderen thuis te zijn, parttime te werken en later eventueel als eigen ondernemer weer fulltime te werken. Ik wil zelf de opvang regelen en wil de beschikking over mijn inkomen om dat zelf in te vullen. En dan 12 procent of meer betalen aan pensioenpremie, een pensioen waar ikzelf niet over kan beschikken. Een klein potje dat ik steeds maar moet parkeren en overdragen. De democratisering in Nederland is touwtrekken van grote partijen en belangengroepen geworden en individuen worden over een kam geschoren.

    • M. Netelbeek Bilthoven