Luis in pels van politiek en van eigen partij

Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) volgt zijn grote liefde, de volkshuisvesting, en vertrekt uit Den Haag. De PvdA'er, die sinds mei 1994 in de Tweede Kamer zit, wordt wethouder volkshuisvesting in het nieuwe college van Almere. Met Duivesteijn verliest de Kamerfractie misschien een notoire luis in de pels, maar bovenal een liefhebber van het politieke spel.

Foto Peter Hilz Nederland, Den Haag, 22 augustus 2002 Adrie Duivesteijn commissielid ( PvdA) verhoor van M. Zwart oud aannemer bedrijf Noordzee Zand Parlementaire Enquete Bouwfraude Parlementaire enquete commissie Bouwnijverheid politiek Wordt in 2006/2007 wethouder volkshuisvesting in Almere foto: Peter Hilz Hilz, Peter

Duivesteijn (Den Haag, 1950) begon zijn werkzame leven als kok in het Kurhaus, daarna werd hij hoofdredacteur en oprichter van de wijkkrant De Schilderswijker, maar hij maakte al snel de overstap naar de politiek. Van 1975 tot 1989 was hij lid van de gemeenteraad van Den Haag, waarvan het grootste deel (vanaf 1980) als wethouder van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Na een conflict over het onder zijn verantwoordelijkheid gebouwde Haagse stadhuis trad Duivesteijn af en werd directeur van het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam. In 1994 keerde hij terug naar Den Haag, als Kamerlid.

De afstraffing van de PvdA bij de verkiezingen van 2002 en de komst van Wouter Bos in de partij luidden voor Duivesteijn een moeilijke periode in. De “oud-linkse' Duivesteijn kon niks met de koers die Wouter Bos met de PvdA wilde uitstippelen. Met enige regelmaat zette hij zich publiekelijk af tegen Bos, bij voorkeur via ingezonden stukken in de Volkskrant. Pas toen Duivesteijn eind 2003 voorzitter werd van de Tijdelijke Commissie Infrastructurele projecten (TCI), die onderzoek deed naar de HSL en de Betuweroute, kwam het vuur terug. Duivesteijn legde bloot hoe in de jaren daarvoor de Kamer nauwelijks zeggenschap had gehad bij de totstandkoming van dergelijke projecten. Het voorzitterschap van de commissie leek een nieuwe omslag in de carrière van Duivesteijn te zijn: hij ging zich weer meer met Kamerwerk en fractie bemoeien. De laatste maanden stortte hij zich op het dossier van de voorgenomen verkoop van aandelen van Schiphol.

Duivesteijn en Bos kwamen nooit echt op een lijn. Waar Bos zorgvuldig iedere voorkeur voor een regeringscoalitie na 2007 ontweek, was Duivesteijn druk in de weer met het voorkoken van een linkse coalitie met GroenLinks en SP. Uitgerekend in de week dat het kabinet definitief nee zegt tegen de aanleg van de Zuiderzeelijn, een van de infrastructurele projecten waar Duivesteijn voor waarschuwde, vertrekt hij uit Den Haag. Of, zoals een fractiemedewerker het vanmiddag zei: “Adri gaat weer bouwen.“