“Lawaai Schiphol wordt niet erger'

Het kabinet wil voor omwonenden in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol een besluit nemen dat “gelijk of beter“ is dan vorige besluiten als het gaat om geluidshinder. Dat hebben de staatssecretarissen Van Geel (Milieu, CDA) en Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD) gisteravond gezegd tijdens een spoeddebat over Schiphol.

Het debat was aangevraagd door Tweede-Kamerlid Duyvendak (GroenLinks). Hij maakte uit mediaberichten gisteren op dat het kabinet in tegenstelling tot eerdere beloften van plan is de situatie voor omwonenden van de luchthaven te willen verslechteren. De beide bewindslieden ontkenden dat. Zij kondigden gisteren al aan dat het kabinet in elk geval van plan is om ook bewoners in verder weg gelegen woongebieden zoals Leiden en Castricum een betere bescherming te bieden tegen vlieglawaai dan zij nu krijgen.

Het kabinet wil volgende week donderdag een besluit nemen over de toekomst van Schiphol. Doel is om zowel een groei van de luchthaven mogelijk te maken als de omgeving te vrijwaren van grote geluidsoverlast. GroenLinks-Kamerlid Duyvendak diende gisteren twee moties in om zeker te stellen dat het kabinet vasthoudt aan de maximale geluidbelasting van de zogenoemde handhavingspunten in de directe omgeving van Schiphol, en dat er ook handhavingspunten komen in de wijdere omgeving van de luchthaven, het zogenoemde buitengebied van Schiphol. De beide bewindslieden ontraadden de moties omdat ze gaan over beleid waarover het kabinet eerst nog moet beraadslagen. “Een broedende kip moet je niet storen“, aldus Van Geel.