'Kapper betaal ik zelf'

Tweede-Kamerleden moeten hun neveninkomsten voortaan openbaar maken.

VVD-Kamerlid Bibi de Vries schnabbelt met 42.000 euro per jaar het meeste bij.

De columnist van het Brabants Dagblad krijgt 200 euro voor een stukje, de commissaris van de Brabanthallen heeft een 'geschat' honorarium van 4.538 euro per jaar, de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Weesp sloot in 2005 voor 166 euro aan huwelijken. En de toezichthouder van de Amsterdamse Kabouterhuizen krijgt helemaal niets.

Sinds begin deze week is het allemaal bekend en kunnen we zien dat achter deze bedragen de Kamerleden Jan Boelhouwer (PvdA), Willibrord van Beek (VVD), Maarten Haverkamp (CDA) en Godelieve van Heteren (PvdA) schuil gaan. Alle Tweede Kamerleden moeten sinds 1 april niet alleen hun nevenfuncties openbaar maken, maar ook de inkomsten die zij daaruit krijgen. Het reglement van orde van de Tweede Kamer is op dit punt aangepast.

Uit het nu openbare overzicht blijkt dat VVD'er Bibi de Vries met afstand de grootverdiener is van alle bijklussende Kamerleden. Als voorzitter van Koninklijke Algemene Kappers Organisatie (ANKO) krijgt zij een inkomen van 42.180 euro, de helft van haar jaarsalaris als Kamerlid (86.125 euro). Een drukke baan, volgens De Vries, waar zij 'wel twee dagdelen per week' mee bezig is.

Zij vindt het goed als Kamerleden iets naast het Kamerwerk doen, 'om onder de Haagse kaasstolp vandaan te komen. Ik heb via de ANKO veel contact met het midden- en kleinbedrijf.' Maar: 'Kamerwerk gaat altijd voor.' De Vries zegt uit haar bijbaan geen andere extraatjes te krijgen. 'Ik ga eens per zes weken naar de kapper, en die betaal ik altijd zelf.'

Grote voorvechter van meer openheid over de neveninkomsten van de parlementariërs is PvdA-Kamerlid Staf Depla, tot voor kort onbezoldigd voorzitter van de overblijfcommissie van Basisschool De Twijn. Hij heeft er 'geen enkel probleem' mee dat Kamerleden nevenfuncties bekleden. 'Het is juist heel goed dat wij niet in Den Haag blijven zitten, maar midden in de samenleving staan. Zolang iedereen maar weet wat je precies doet en wat je ervoor krijgt.'

Van de 150 Tweede-Kamerleden richten zich er slechts 25 volledig op het parlementaire werk in Den Haag: zij hebben geen enkele nevenfunctie. De anderen hebben wel een bijbaan en doen dat meestal onbezoldigd, 61 Kamerleden hebben één of meer betaalde bijbanen.

Sommige Kamerleden weten niet precies wat zij aan hun bijbanen verdienen. Tien van hen hebben aangegeven wel een betaalde nevenfunctie te hebben, maar noemen geen bedrag, onder wie SP'er Harry van Bommel.

'Verwaarloosbaar', zegt hij over het presentiegeld dat hij ontvangt voor zijn lidmaatschap van het Benelux-parlement. 'Je krijgt na afloop van een raads- of commissievergadering een envelopje met contant geld, iets van 150 euro per keer. Ik ga er lang niet altijd heen, ik heb vorig jaar misschien een paar honderd euro gekregen.'

Dat heeft hij direct overgemaakt aan de penningmeester van zijn partij, want SP-kamerleden hebben afgesproken om alle inkomsten boven de 2.200 euro netto per maand in de partijkas te storten.

Onderaan de lijst met parlementaire schnabbelaars staat Roland Kortenhorst (CDA). Hij heeft een verwachte bijdrage opgegeven van 250 euro voor het schrijven en illustreren in Blauwe Wimpel, 'een blad voor liefhebbers van maritiem Nederland'.

    • Philip de Witt Wijnen