Kabinet wil situatie voor omwonenden Schiphol verbeteren

Den Haag. Het kabinet wil voor bewoners in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol een besluit nemen dat "gelijk of beter" is dan vorige besluiten als het gaat om geluidhinder. Dat hebben de staatssecretarissen Van Geel (Milieu, CDA) en Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD) gisteravond gezegd tijdens een spoeddebat over Schiphol. Het debat was aangevraagd door Tweede-Kamerlid Duyvendak (GroenLinks). Hij maakte uit mediaberichten gisteren op dat het kabinet in tegenstelling tot eerdere beloften van plan is de situatie voor omwonenden van de luchthaven te verslechteren. De beide bewindslieden ontkenden dat.