Het Beeld

Met enige regelmaat was gedurende de afgelopen jaren Edwin de Roy van Zuydewijn gast aan tafel bij Barend & Van Dorp. De echtgenoot van prinses Margarita van Bourbon-Parma goot steevast fiolen van toorn uit over de tante van zijn vrouw, koningin Beatrix, en haar dienaren van de staat der Nederlanden. Waar het precies om ging, dat werd nooit helemaal duidelijk; de onsamenhangende en gekrenkte betoogtrant van De Roy van Zuydewijn veroorzaakte dat de pikante beschuldigingen aan het adres van het staatshoofd vrij weinig aandacht kregen.

Talpa, Barend & Van Dorp, 6 april, 23.12u. tELEVISIEBEWERKING VAN EEN TELEFOONGESPREK TUSSEN KONINGIN BEATRIX en Margarita Talpa

Gisteren was de inmiddels min of meer in scheiding liggende aangetrouwde neef van de vorstin opnieuw present, om tekst en uitleg te leveren bij de zogeheten Margarita-tapes. Het werd een bizar schouwspel met een averechts effect, namelijk groeiende bewondering voor de assertiviteit van, zoals Edwin haar noemt, “Trix'.

Volgens Frits Barend was ter redactie een grote witte enveloppe bezorgd zonder afzender, bevattende een transcriptie van het gesprek dat prinses Margarita op 19 januari 2002 met haar tante voerde, overigens zonder haar man. Dat gesprek nam Margarita stiekem op, met een in haar tasje verborgen recorder.

Zes fragmenten uit de transcriptie werden in Barend & Van Dorp (Talpa) geprojecteerd, terwijl twee actrices buiten beeld de dialoog naspeelden. De Roy, die zei zelf over tapes noch transcriptie te beschikken, probeerde een en ander in een context te plaatsen. Wederom vergeefs. Geheimzinnige krachten, indertijd vooral geleid door “het werkelijke staatshoofd“, wijlen prins Bernhard, hadden het huwelijk geprobeerd te verhinderen, De Roy afgeluisterd en bespioneerd, zwartgemaakt, laten ontslaan bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en anderszins geterroriseerd. Eerder had De Roy al aangegeven dat de oorzaak lag in de betrokkenheid van zijn vader bij het faillissement in de jaren vijftig van de bank Teixeira de Mattos. Hij wist te veel van de financiële machinaties van Bernhard. Kom maar op, zou ik denken, maar zo ver is het nog lang niet. Er moet eerst geprocedeerd worden over de alimentatie.

Het gesprek tussen Trix en Margarita verliep al even onbegrijpelijk. Margarita zoekt hulp bij de koningin, omdat ze denkt te worden afgeluisterd, maar neemt zelf op dat moment in het geniep het gesprek op. Trix wast haar de oren, zegt dat ze zich van alles verbeeldt en dat ze echt niet belangrijk genoeg is om te worden afgeluisterd. Bovendien spelt Margarita namen verkeerd, snapt ze niets van het staatsrecht en is er een duiveltje in haar gekropen: “Ben je helemaal betoeterd? Margarita, gedraag je! Je bent werkelijk van een onhebbelijkheid. Ongelooflijk onbeschoft. Omdat je een grootheidswaanzin ontwikkeld hebt.“

Hup, Trix, denk ik dan. Margarita noemt haar broer Carlos “zo psychisch gestoord' dat hij haar vroeger in elkaar sloeg en de keel dichtkneep. Edwin beklaagt zich dat zijn vrouw door haar neef Constantijn op een openbare bijeenkomst in de neus was geknepen. Het wordt dus tijd voor een oranje blijf-van-mijn-lijfhuis.

Trix is verstandiger, ze noemt haar nichtje “ knettergek': “Als je een vertrouwelijke brief schrijft, ga je niet tegelijkertijd een afschrift sturen aan de minister-president of aan Pietje Puk.“ Ik krijg een vermoeden van de afzender van die witte enveloppe.

Rectificatie / Gerectificeerd

In de rubriek Het Beeld (7 april, pagina 15) wordt prinses Margarita geciteerd, aan de hand van transcripties in het programma Barend & Van Dorp. Zij noemt Carlos 'zo psychisch gestoord' dat hij haar vroeger in elkaar sloeg en de keel dichtkneep. In de rubriek is ervan uitgegaan dat Margarita met Carlos haar broer Carlos Xavier de Bourbon de Parme bedoelt. Zij kan echter ook gedoeld hebben op haar vader, prins Karel Hugo van Bourbon-Parma.

    • Hans Beerekamp