Deel Kamer eist vertrek van Verdonk

Vrijwel de gehele oppositie heeft gisteren het vertrouwen in minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) opgezegd. De motie van afkeuring, ingediend door de SP, haalde geen meerderheid.

De PvdA, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, SGP en de Groep Lazrak stemden voor. Ze hebben 64 van de 150 zetels. Het is de tweede motie van afkeuring tegen Verdonk binnen vier maanden.

De instemming van SGP was verrassend. De partij steunt zelden moties van afkeuring tegen bewindslieden. De oppositiepartijen vinden dat Verdonk “onzorgvuldig en onvolledig“ is omgesprongen met de belangen van 181 Syrische ex-asielzoekers en illegalen. Ook wordt haar verweten dat ze de Kamer onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd over fouten die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn gemaakt.

De dienst heeft Verdonk niet tijdig geïnformeerd over de omstreden gang van zaken met een Syrische delegatie. Die dwong vorige maand de Syrische uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen die Nederland moeten verlaten, asielgegevens over te leggen. Dat gebeurde tijdens gesprekken voor het verkrijgen van uitreisdocumenten. Hierdoor kunnen de vluchtelingen in de problemen komen bij hun terugkeer. Volgens minister Verdonk was het handelen van de IND geen kwade opzet, maar miste de dienst “politieke sensitiviteit“.

In december vroeg een minderheid in de Kamer (PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie) Verdonk ook al om op te stappen in verband met de Congo-affaire. De commissie-Havermans had vastgesteld dat Nederland ten onrechte gegevens over het asielverleden van uitgeprocedeerde vluchtelingen had overgelegd aan de Congolese autoriteiten. Verdonk erkende toen dat ze de Kamer verkeerd had geïnformeerd.

Gisteren zei ze dat ze de Tweede Kamer niet volledig heeft geïnformeerd in de kwestie-Syrië. Ook erkende ze dat er fouten zijn gemaakt. Maar ze betwistte dat de groep Syriërs gevaar loopt bij terugkeer. In de asielprocedure is volgens haar al getoetst of het veilig voor iemand is om terug te keren. De coalitiepartijen hadden wel kritiek op Verdonk, maar vonden de motie van afkeuring te ver gaan.