De trend: doven zullen horen en blinden zullen zien

2006 Bril om beter te horen

Half april komt er een speciale bril op de markt die slechthorenden helpt om beter te horen. Hoor je al niet goed, moet je ook nog aan de bril. Het moet niet gekker worden! Vier microfoontjes in iedere poot versterken het geluid. Maar dan alleen geluid in de richting waar de drager van de bril naar kijkt. Een een-tweetje dus tussen oog en oor. Er zijn jaren van onderzoek aan voorafgegaan om dit mogelijk te maken.

De Technische Universiteit Delft heeft een belangrijke rol gespeeld. Technologie helpt de mens. We kennen al een primitief kunstoog met als netvlies een laagje fotocellen. Een kunststof ooglens, een gehoorbril, een cochleair implantaat en nog zo wat uitvindingen om onze zintuigen te helpen.

Mooi, maar het kan beter.

2021 Zenuwen en technologie

Computerchips en zenuwen aan elkaar knopen is heel gewoon. De techniek bestond al. Maar sinds kortweten we welke informatie chips aan de zenuwen moeten doorgeven voor de juiste sensorische perceptie in de hersenen. Blinden en doven zijn er weg van. Toch kunnen ze niet altijd worden geholpen. Zolang het gaat om fouten in het oor of oog zelf, is het te behandelen. Beschadigingen aan de zenuwbanen en de auditieve of visuele cortex is een ander verhaal. Mensen met aangeboren handicaps missen de juiste structuren in de hersenen om geluid of beeld te interpreteren. Die hebben zich eenvoudigweg nooit ontwikkeld.

Genezing op latere leeftijd is tot nu toe niet mogelijk. Maar in alle andere gevallen biedt de medische wetenschap uitkomst. Baby's met een sensorische handicap krijgen direct een nieuw zintuig.

2049 Kunstoog lijkt op echt oog

Blinden kunnen zien, doven kunnen horen. Uiterlijk onderscheidt een kunstoog zich in niets van een echt oog. Een vette knipoog ziet er heel natuurlijk uit. Er zijn wel verschillen, maar dan alleen in positieve zin. Kunstogen zien nauwkeuriger en verder. En ze onderscheiden meer kleuren. Via een lichte druk op de iris kan de drager het oog instellen op een ander spectrum. Een 'blinde' ziet in het pikkedonker dus meer dan de ziende mens! De energiecel in het oog heeft eenlevensduur van vijf jaar. Daarna is het tijd voor vervanging. In recent onderzoek wordt al druk geëxperimenteerd met kunstogen die hun energie uit het bloed halen. Wie een gehoorstoornis heeft, neemt een kunstoor. Op de actieve stand werkt die perfect. Het blijkt dat velen kiezen voor stand-by. Eindelijk rust!

Paul Ostendorf

futuroloog (www.neoversum.com)

    • Paul Ostendorf