'Bush keurde lekken zelf goed'

President George W. Bush heeft er persoonlijk mee ingestemd dat vertrouwelijke informatie over Irak werd gelekt naar de media. Dit heeft I. Lewis 'Scooter' Libby, een vorig jaar ontslagen topmedewerker van het Witte Huis, verklaard in het onderzoek naar 'Plamegate'.

In een gisteren openbaar gemaakt proces-verbaal staat dat Libby pas tot het lekken van vertrouwelijke informatie overging 'nadat de vice-president (Cheney, red.) hem vertelde dat de president (Bush, red.) de verdachte had gemachtigd informatie uit [een inlichtingenrapport] vrij te geven'. Het betreffende rapport was de National Intelligence Estimate, een vertrouwelijk document waarin de inlichtingendiensten de situatie in Irak taxeerden.

President Bush en vice-president Cheney hebben altijd ontkend dat zij een rol hebben gespeeld bij het lekken van vertrouwelijke gegevens. Zij zeggen dat ze principieel tegen dergelijke lekken zijn. Het nu openbaar gemaakte document heeft geen strafrechtelijke gevolgen voor Bush of Cheney. Naar Amerikaans recht is het lekken van de naam van een CIA undercoveragent wel strafbaar, maar dat geldt niet voor vertrouwelijkeregeringsrapporten. Waarnemers wijzen er echter op dat de zaak degeloofwaardigheid van Bush en Cheney aantast, mede omdat zij eerder bepleitten dat ambtenaren en politici worden gestraft als zij vertrouwelijke gegevens hebben gelekt.

In het onderzoek naar Plamegate wordt strafrechtelijk onderzocht of de naam van een undercoveragente van de CIA, Valerie Plame, is gelekt uit wraak op haar man, die de grondslag voor de oorlog in Irak publiekelijk in twijfel trok. Libby is vorig jaar aangeklaagd, omdat hij tijdens het onderzoek meineed zou hebben gepleegd. Libby speelde als adviseur van Bush en Cheney een cruciale rol in de aanloop naar de oorlog in Irak.

Nadat Libby was aangeklaagd, verloor hij zijn baan. De strafzaak tegen hem is gepland voor volgend voorjaar. Eerder had Libby al verklaard dat hij toestemming had van zijn 'superieuren' om vertrouwelijke informatie te lekken.