Brinkhorst doet concessies rond splitsingswet

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) komt het CDA tegemoet bij de voorgenomen splitsing van de energiebedrijven.

De energiebedrijven moeten worden gesplitst in een commercieel leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf. Brinkhorst wil dat gedurende vijf jaar de kosten die met die splitsing gepaard gaan, niet op de consumenten verhaald worden. Daarnaast is hij bereid om de periode waarin de splitsing haar beslag moet krijgen met een half jaar te verlengen tot twee jaar.

Hiermee komt de minister tegemoet aan wensen van Tweede-Kamerlid Hessels (CDA) die zich tot nu toe zeer terughoudend heeft opgesteld over de splitsing van de energiebedrijven. De splitsingswet komt aanstaande donderdag in de Tweede Kamer aan de orde. Kern van de wet is dat de publieke energiebedrijven opgesplitst worden in een productie- en leveringsbedrijf dat geprivatiseerd mag worden, en een publiek netwerkbedrijf.

Brinkhorst weet zich gesteund door de fracties van D66, VVD, PvdA en GroenLinks, maar er is hem veel aan gelegen om ook steun te krijgen van regeringspartij CDA. Energiewoordvoerder Hessels heeft zich nooit uitgesproken tegen de splitsing, zoals de SP, maar wel steeds nieuwe bedenkingen naar voren gebracht. Hessels zei eerder dat de energiekosten per huishouden jaarlijks met 100 euro konden stijgen door de splitsing.

Op verzoek van het CDA heeft onlangs een commissie van drie experts onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de studies en rapporten waarop Brinkhorst zijn beleid baseert. Deze commissie kwam, met enige slagen om de arm, tot een positief oordeel over het splitsingsvoornemen. De kostenstijging blijft beperkt. De commissie stelt voor om de invoeringstermijn te verlengen en vast te leggen dat de kosten niet op de consumenten kunnen worden verhaald. Brinkhorst heeft nu de suggesties van de commissie in zijn wetsvoorstel verwerkt.

Het management van de grote energiebedrijven - Essent, Nuon, Eneco, Delta - is tegen splitsing. Tijdens een hoorzitting in de Kamer bleek onlangs dat de aandeelhouders - provinciale en gemeentelijke besturen - verdeeld zijn over splitsing en verkoop van hun belangen.

Volgens een berekening van het Centraal Planbureau levert splitsing en gedeeltelijke privatisering een welvaartswinst van 1,5 miljard euro op.

In een toelichting op de wet spreekt Brinkhorst zich uit tegen het creëren van een Nederlandse “nationale kampioen' door energiebedrijven samen te voegen. Brinkhorst noemt dit slecht voor de concurrentie en voor de consument. Wel verwacht hij dat buitenlandse energiebedrijven op de Nederlandse markt actief zullen worden. Hij voorziet evenwel geen “uitverkoop' van de bedrijven.

    • Roel Janssen